TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ak­ti­bol Am­pul IM  Mustafa Nevzat

Ko­ba­ma­mi­d

Ambalaj: 1000 µg/5 am­pul ve 2 mL’lik 5çö­zü­cü ampul.

Ak­ti­bol Kap­sül

Ko­ba­ma­mi­d

Ambalaj: 1000 µgx50 kapsül.

End.:Per­ni­si­yöz,mak­ro­si­ter ve he­mo­li­tik ane­mi­ler, kro­nik en­fek­si­yon­lu has­­ta­lık­larve cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­den son­ra gö­rü­len ane­mi­ler­le, kan­ser ve kro­nikka­ra­ci­ğer ane­mi­le­rin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bi­li­nenbir kont­ren­di­kas­yo­nu yok­tur.

Uyar.: Ha­bis tü­mör­ler­de, hüc­re mul­tip­li­kas­yo­nu­nunB12 vi­ta­mi­ni ta­ra­fın­dan kam­çı­la­na­bil­me­si ne­de­niy­le tü­mo­ralalev­len­me ris­ki göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Böb­rekfonk­si­yon­la­rı nor­mal has­ta­lar­da na­di­ren tok­si­si­te­ye ne­den ola­bi­lir.Ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­lar (ür­ti­ker, şok, de­ri dö­kün­tü­le­ri, di­ya­reve ka­şın­tı) gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­kol, ami­no gli­ko­zit­ler, ami­no­sa­li­si­lat­lar,an­ti­kon­vül­zan­lar, ko­les­ti­ra­min ve kol­şi­si­n emilimini azal­ta­bi­lir;C vi­ta­mi­ni, B12 vi­ta­mi­ni­ni tah­rip ede­bi­lir. Bu ne­den­leyük­sek doz­da C vi­ta­mi­ni bir sa­at ön­ce ya da son­ra al­mak ge­re­kir. Klo­ram­fe­ni­kolhe­ma­to­po­e­tik ya­nı­tı an­ta­go­ni­ze ede­bi­lir.

Doz Önerisi: Aktibol Ampul: Gün­lük doz IM ola­rak uy­gu­la­nan eriş­kin­ler­de 1 am­pulve ço­cuk­lar­da ½ am­pul ve­ya günaşırı 1 am­pul­dür. Aktibol Kapsül: Gün­lük doz pre­ma­tü­re­ler­de 1 kap­sül;süt ço­cuk­la­rın­da 2 kap­sül, bir ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da 3x1 kap­sülve eriş­kin­ler­de 3x2 kap­sül­dür.

Aktibol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki