TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Temmuz 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Alarin Süspansiyon    Biofarma

Loratadin

Ambalaj: 1mg/mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Cla­ri­ti­ne Şu­rup: 1 mg/mLx100 mL (Sche­ring-Plo­ugh); Lo­ri­ti­ne Süs­pan­si­yon: 1 mg/mLx100 mL (İl­san).

Ala­rin Tab­let  

Lo­ra­ta­di­n

Ambalaj: 10 mgx10tablet.

Eşdeğeri: Cla­ri­ti­ne Tab­let: 10 mgx10 tablet (Sche­ring-Plo­ugh); Hismen Tab­let: 10 mgx10 tablet (Mustafa Nevzat); Lo­ra­ntis Tab­let: 10 mgx10 tablet (Ye­ni İlaç); Lo­ri­ti­ne Tab­let: 10 mgx10 tablet (İl­san); Ritin Tab­let: 10 mgx10 tablet (Eczacıbaşı).

End.:Mev­sim­selve pe­ren­ni­al ri­nit­te, ak­sır­ma, bu­run akın­tı­sı, bu­run­da ve göz­ler­deka­şın­tı, göz­­ler­de yan­ma gi­bi semp­tom­la­rın gi­de­ril­me­sin­de, kro­nikür­ti­ker ve di­ğer al­ler­jik kay­nak­lı der­ma­to­lo­jik re­ak­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Lo­ra­ta­di­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­anlarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be ka­dın­lar­da gü­ve­nir­li­ğive et­kin­li­ği he­nüz gös­te­ril­me­miş ol­du­ğun­dan, bek­le­nen ya­rar­laola­sı za­rar dik­kat­le de­ğer­len­di­ril­me­den kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. İlaçan­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den lak­tas­yon sü­re­sin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Al­kol­le bir­lik­te özel­lik­le araç kul­la­nan ve­ya dik­kat ge­rek­ti­ren iş­ler­deça­lı­şan­lar ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:En sık bil­di­ri­lenyan et­ki­ler, hal­siz­lik, baş ağ­rı­sı, uy­ku ar­tı­şı, ağız ku­ru­lu­ğu, bu­lan­tı,gast­rit gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­lar ve de­ri dö­kün­tü­sü gi­bial­ler­ji be­lir­ti­le­ri­dir.

Etkileş.: An­ti­his­ta­min­le­rin de­ri re­ak­ti­vi­te­si­nigös­te­ren po­zi­tif re­ak­si­yon­la­rı azalt­ma­sı ne­de­niy­le, de­ri test­le­rin­den48 sa­at ön­ce lo­ra­ta­di­n kul­la­nı­mı ke­sil­me­li­dir.

Doz Önerisi: Alarin Süspansiyon: 12 yaşın üstündekilere ve erişkinlere günde 1 kez 2ölçek verilir. 2 ile 12 yaş arasındaki çocuklara, vücut ağırlığı 30 kg’denfazla ise günde 1 kez 2 ölçek, vücut ağırlığı 30 kg’den az ise günde 1 kez 1ölçek kullanılması önerilir. Ala­rin Tab­let: Gün­lük doz 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar ve eriş­kin­leriçin 1 tab­let­tir.

Alarin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki