TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Al­ler­set FilmTab­let   San­ta Far­ma

Se­ti­ri­zin 2HCl

Ambalaj: 10mgx10 tablet.

Eşdeğeri: Cetryn Film Tab­let: 10 mgx10 tablet (TriPharma); Hit­ri­zin Film Tab­let: 10 mgx10 tablet (De­va); Res­si­tal Film Tab­let: 10 mgx10 tablet (Bi­ofar­ma); Se­ti­ral Film Tab­let: 10 mgx10 tablet (Top­rak); Zyrtec Film Tab­let: 10 mgx10 tablet (UCB).

Al­ler­set Oral Dam­la

Se­ti­ri­zin 2HCl (1 mL=20dam­la)

Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL dam­la­lık­lı şişe.

Eşdeğeri: Hit­ri­zin Oral Dam­la: 10 mg/mLx20 mL’lik şişe (De­va); ZyrtecOral Dam­la: 10mg/mLx20 mL’lik şişe (UCB).

Al­ler­set Şurup

Se­ti­ri­zin 2HCl

Ambalaj: 1 mg/mLx200 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Cetryn Şurup: 1 mg/mLx200 mL’lik şişe (TriPharma); RynsetŞurup: 1 mg/mLx200mL (aris); ZyrtecŞurup: 1 mg/mLx200 mL’lik şişe (UCB).

End.:Mev­sim­sel aler­jik ri­nit (sa­man nez­le­si), yıl bo­yusü­ren aler­jik ri­nit (pe­re­ne­al aler­jik ri­nit), akut-kro­nik ür­ti­ker vean­ji­yo­ödem, fi­zik­sel et­ken­le­re bağ­lı ür­ti­ker (der­mog­ra­fizm), aler­jikkon­junk­ti­vit, ato­pik ek­ze­ma gi­bi aler­jik der­ma­toz­lar ve prü­rit­teen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Se­ti­ri­zi­ne kar­şı du­yar­lı olan ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ta­şıt ve teh­li­ke­li makine kul­la­nan­lar­daöne­ri­len doz­lar aşıl­ma­ma­lı­dır. Uyu­şuk­luk ya­pa­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­le­rekted­bir­li olun­ma­lı­dır. Ge­be ve em­zi­ren ka­dın­lar­da kul­la­nım gü­venir­li­ğika­nıt­lan­ma­mış­tır. Böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da uy­gu­la­na­cakdoz ya­rı­ya in­di­ril­me­li­dir.

Yan E.: Psi­ko­mo­tor fonk­si­yon­lar­la il­gi­li ob­jek­tif test­ler­dese­ti­ri­zin­le rasla­nan se­das­yon sık­lı­ğı­nın pla­se­bo­da­ki ka­dar ol­du­ğuan­la­şıl­mış­tır. Na­dir ola­rak aşı­rı du­yar­lık, baş ağ­rı­sı, uy­ku ha­li,aji­tas­yon, ağız ku­ru­lu­ğu ve gast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­lar gi­bi ha­fifve ge­çi­ci yan et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Alkolle birlikte ve diğer sedatiflerle aynı zamandakullanılmaz.

Doz Önerisi:Allerset Film Tablet: 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar ve ye­tiş­kin­ler­de gün­detek doz 10 mg ye­ter­li­dir. Allerset Oral Damla: 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar ve ye­tiş­kin­ler­de,gün­de 1 kez 20 dam­la (10 mg). 2-12 yaş ara­sın­da, 30 kg’dan az olan­la­ragün­de 1 kez 10 dam­la (5 mg), 30 kg’dan ağır olan­la­ra ise gün­de 1 kez 20dam­la­ya ka­dar uy­gu­la­nır. Ge­re­kir­se doz, gün­de iki ke­re­ye bö­lü­ne­bi­lir.Allerset Şurup: 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk ve ye­tiş­kin­ler­de gün­de1 kez 2 öl­çek; 2-12 yaş ara­sın­da, 30 kg’den az olan­lar­da gün­de 1 kez 1 öl­çek,faz­la olan­lar­da 2 öl­çek öne­ri­lir. Ge­re­kir­se doz gün­de ikiye bö­lü­ne­bi­lir.Al­ler­set’in bü­tün form­la­rı­nın alı­nış za­ma­nı­nınye­mek­le il­gi­si yok­tur. Sa­man nez­le­sin­de ge­nel­lik­le 3-6 haf­ta­lıkbir te­da­vi ye­ter­li­dir. 2 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da kul­la­nım sü­re­si2 ile 4 haf­ta­dır.

Allerset adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki