TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Aralık 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ap­romed Film Tab­letKoçak

Nap­rok­sen sod­yum

Ambalaj: 275 mgx20 tab­let.

Eşdeğeri: ApraljinFilm Tab­let: 275mgx20 tab­let (Deva);  Ap­ra­nax Tab­let: 275 mgx20 tab­let (Abdiİbrahim); Ap­ro­wellTab­let: 275 mgx 20 tab­let (aris); Ka­pnaxTab­let: 275 mgx20 tab­let (İlsan); Ka­rok­senTab­let: 275 mgx20 tab­let (Mü­nir Şa­hin); Nap­ren-STab­let: 275 mgx20 tab­let (İl­san); Op­raksFilm Tab­let: 275 mgx20tab­let (Top­rak); Relokap Film Tab­let:275 mgx20 tablet (Yeni İlaç); SynaxFilm Tab­let: 275 mgx20tab­let (Bi­ofar­ma); SyndolFilm Tab­let: 275 mgx20tablet (Hüsnü Arsan).

End.:Antienflamatuvar-analjezik etkili bir ilaç olarak, aşağıdabelirtilen rahatsızlıklar ile hafif ve orta şiddetteki ağrılarda endikedir:Romatoid artrit, ankilozan spondolit, osteoartrit, juvenil artrit; ayrıcabursit, tendinit; akut gut krizleri, primer dismenore.

Kontr.E.:Nap­ro­ksen sod­yu­ma du­yar­lı ki­şi­ler­de ve ak­tif mi­deve­ya du­o­de­num ül­se­ri bu­lu­nan­lar­da, ül­se­ras­yo­na ve ka­na­ma­ya eği­li­miolan­lar­da, ase­til­sa­li­si­lik asit ve/ve­ya di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar­danher­han­gi bi­ri­ne kar­şı as­tım, ri­nit ya da ür­ti­ker gi­bi re­ak­si­yongös­te­ren­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mi­de-ba­ğır­sak ka­na­ma­sı­na veül­se­ras­yo­nu­na ne­den ola­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yon­la­rı ile­ri de­re­ce­debo­zuk olan­lar­da nap­rok­sen sod­yum çok dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lıdır. Kalpyet­mez­li­ği bu­lu­nan has­ta­lar ya­kın­dan iz­len­me­li, ge­re­kir­se dozayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. 16 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­cak ju­ve­nil art­rit­te, 5 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da 10 mg/kg/gün doz­da12 sa­at aray­la kul­la­nı­la­bi­lir. Ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı, ge­be­li­ğinson dö­nem­le­rin­de ke­sin­lik­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Bu­lan­tı, ha­fif pe­ri­fe­ral ödem, ku­lak çın­la­ma­sı,baş dön­me­si gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Hi­dan­to­in, sül­fo­na­mid­ler, sül­fo­ni­lü­re, fu­ro­se­mid,b-blo­ker­ler, lit­yum tuz­la­rının et­ki­le­ri­nigüç­len­di­re­bi­lir. Oral an­ti­ko­agü­lan­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­dadoz ayar­la­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Pro­be­ne­sid ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da,plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu ve ya­rı­lan­ma öm­rü ar­tar. Me­tot­rek­sat ile bir­lik­tekul­la­nıl­ma­sı ge­rek­tiği­nde çok dik­kat­li dav­ra­nıl­ma­lı­dır; me­tot­rek­sa­tıntü­bü­ler sek­res­yo­nu­nu azalt­tı­ğın­dan tok­si­si­te­si ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilizan spondolitegünde 2 kez sabah ve akşam olmak üzere 275-550 mg’dir.Hafif ve orta şiddettekiağrılar, primer dismenore ile akut tendinit ve bursitte başlangıç dozu 550mg’dir. Arkasından her 6-8 saatte bir275 mg verilir. Total günlük doz; ilk gün için 1375 mg’yi, (5 tablet), sonrakigünler için 1100 mg’yi (4 tablet) geçmemelidir. Akut gutta başlangıç dozu 825mg’dir. Ardından 8 saat ara ile 275 mg uygulanır.

Apromed adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki