TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ator FilmTab­let     Sa­no­vel

Ator­vas­ta­tin

Ambalaj: 10 mgx30 tab­let :: 20 mgx30 tab­let :: 40 mgx30tablet.

Eşdeğeri: Kolestor Film Tablet:10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet (Eczacıbaşı); LipitaksinFilm Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet (Fako); Lipitor Film Tablet:10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet (Pfizer); SaphireFilm Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30tablet, 40 mgx30 tablet (Aset); Tarden Film Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet (Mecom).

End.:Primer hiperkolesterolemi, heterozigot familyal venon-familyal hi­per­kolesterolemi ve kombine (miks) hiperlipidemili (FredriksonTip IIa ve IIb) hastalarda yükselen total kolesterol, LDL-kolesterol, apo­li­po­proteinB ve trigliseridlerin düşürülmesinde ve HDL-kolesterolün yükseltilmesindediyete yardımcı olmak üzere endikedir.

Kontr.E.: Ator­vas­ta­ti­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan, ak­tif ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğı olan ve­ya de­vam­lı ola­rak nor­mal üst sı­nı­rı 3 kat aşan açık­la­na­ma­yanse­rum tran­sa­mi­naz yük­sel­me­si olan has­ta­lar­da, ge­be­lik dö­ne­min­de,em­zi­rir­ken ve uy­gun kont­ra­sep­tif yön­tem­le­ri kul­lan­ma­yan ge­be kal­mapo­tan­si­ye­li olan ka­dın­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hi­per­kolesterolemininuygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi vealtta yatan diğer me­dikal sorunların düzeltilmesi gerekir.

Yan E.: Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğukalgınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni, kons­tipasyon,diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, fa­renjit, döküntü, artralji, miyalji, göğüsağrısı, bulantı, bron­şit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yolenfeksi­yonu, periferik ödem görülebilir.

Etkileş.: Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında;siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veyaniasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.

Doz Önerisi: Baş­lan­gıç do­zu gün­de bir kez 10 mg’dir. Doz­lar baş­lan­gıçLDL-C dü­zey­le­ri­ne, te­da­vi­nin ama­cı­na ve has­ta­nın ya­nı­tı­na gö­reki­şi­sel ola­rak dü­zen­len­me­li­dir. Doz ayar­la­ma­sı, 4 haf­ta ya da da­ha faz­la sü­re­liara­lık­lar­la ya­pıl­ma­lı­dır. Mak­si­mum doz gün­de 1 kez 80 mg’dir. Doz­largü­nün her­han­gi bir sa­atin­de ye­mek­le bir­lik­te ve­ya ay­rı ola­rak ve­ri­le­bi­lir.

Ator adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki