TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Avi­cap Yu­mu­şak Kap­sül    Ko­çak

A vi­ta­mi­ni30.000 İÜ

Ambalaj: 30yu­mu­şak kapsül.

End.: A vi­ta­mi­ni bü­yü­me; do­ku fark­lı­laş­ma­sı; nor­malemb­ri­yo­nik ge­li­şim; ba­ğı­şık­lık sis­te­mi, tü­mör­le­re di­renç, üre­meve ek­to­der­min (cilt, mu­koz memb­ran­lar ve en­do­tel­yum) nor­mal ge­li­şi­mi;epi­tel do­ku­la­rın ya­pı­mı, ko­run­ma­sı ve ge­liş­me­si; hi­po­fi­zin, bul­busol­fak­to­ri­usun ve gör­me­nin nor­mal ge­li­şi­mi ve fonk­si­yo­nu için ge­rek­li­dir.

Kontr.E.: A vi­ta­mi­ni­ne kar­şı du­yar­lıolan­lar­da ve hi­per­vi­ta­mi­noz ol­gu­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir. Ay­rı­ca,re­ti­no­id­ler­le te­da­vi edi­len has­ta­lar­da, ka­ra­ci­ğer si­ro­zu olan­lar­dave ile­ri de­re­ce­de böb­rek yet­mez­lik­le­rin­de de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: A vi­ta­mi­ni­nin yük­sek doz­daalın­ma­sı du­ru­mun­da akut ve kro­nik ze­hir­len­me tab­lo­la­rı or­ta­ya çı­kar.Uzun sü­re yük­sek doz­da (50.000 IU) A vi­ta­mi­ni kul­la­nıl­dı­ğın­da be­bek­ler­debir­kaç ay­da, ye­tiş­kin­ler­de bir­kaç yıl­da (18 ay­dan son­ra) kro­nik tok­si­si­teor­ta­ya çık­mak­ta­dır. A vi­ta­mi­ni ço­cuk­lar­da 350.000 IU, ye­tiş­kin­ler­de2.000.000 IU’yi aşan tek doz­la akut tok­si­si­te­ye ne­den ol­mak­ta­dır. Be­bek­ler­deA vi­ta­mi­ni­nin uzun sü­re kul­la­nı­mı epi­fiz­le­rin za­man­sız ka­pan­ma­sı­nane­den ola­bi­lir. Ge­be­li­ğin er­ken dö­nem­le­rin­de yük­sek doz­da A vi­ta­mi­nikul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Yük­sek doz A vi­ta­mi­ni­nin po­tan­si­yel te­ra­to­je­niket­ki­si ne­de­niy­le ba­zı fe­tüs ano­ma­li­le­ri bil­di­ril­miş­tir.

Yan E.: Yan et­ki­le­ri aşı­rı doz alın­ma­sıy­laor­ta­ya çı­kar.

Etkileş.: Yük­sek doz­da A vi­ta­mi­ni­ninemilimini azal­tır. Ne­omi­sin, ko­les­ti­ra­min va­rlığ­ında ab­sorp­si­yo­nuaza­lır.

Doz Önerisi: Has­ta­lık du­ru­mu­na gö­re gün­de 1-3 kap­sül kul­la­nı­lır.

Avicap adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki