TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

BSS Plus İnt­ra­okü­ler İr­ri­gas­yon So­lüs­yo­nuAl­con

Part I: Sod­yum klo­rür 7.44 mg, po­tas­yum klo­rür0.395 mg, ku­ru­tul­muş sod­yum fos­fat 0.433 mg, sod­yum bi­kar­bo­nat 2.19mg/ml. Part II: Kal­si­yum klo­rür di­hid­rat3.85 mg, mag­nez­yum klo­rür hek­sa­hid­rat 5 mg, dekst­roz an­hid­roz 23 mg,glu­ta­ti­on di­sül­fid 4.6 mg/ml

Ambalaj: 240 mL (Part I) içe­ren 250 mL’lik şi­şe ve 10 mL vi­al(Part II).

End.: Göz per­füz­yo­nu­nu ge­rek­ti­ren int­ra­okü­ler cer­ra­higi­ri­şim­ler sı­ra­sın­da bir int­ra­okü­ler ir­ri­gas­yon so­lüs­yo­nu ola­rakkul­la­nıl­mak için en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Spe­si­fik bir kont­ren­di­kas­yo­nuyok­tur. Bu­nun­la be­ra­ber BSS Plus’un kul­la­nıl­ma­sı sı­ra­sın­da uy­gu­la­nan cer­ra­hipro­se­dür­ler için mev­cut kont­ren­di­kas­yon­lar tam an­la­mıy­la ge­çer­li­dir.

Doz Önerisi: Ope­ras­yo­nu ya­pan cer­rah ta­ra­fın­dan stan­dart ola­rakuy­gu­la­nan tek­ni­ğe uy­gun ola­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır.

BSSPlus adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki