TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bi­a­ri­son Kap­sül   No­var­tisPhar­ma

Pro­ku­a­zon

Ambalaj: 200 mgx30 kapsül.

End.:De­je­ne­ra­tifek­lem has­ta­lık­la­rı: Kal­ça, diz ka­pa­ğı­ ve­ya di­ğer ek­lem­le­rin os­te­oart­ro­zu.Kro­nik enf­la­ma­tu­varhas­ta­lık­lar: Ro­ma­to­id art­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit. Akut enf­la­ma­tu­var has­ta­lık­lar:Akut gut,si­ya­tik, ser­vi­kob­ra­ki­yal send­rom, lum­ba­go, tor­ti­ko­lis gi­bi akutağ­rı­lı du­rum­lar, omuz ve­ya di­ğer ek­lem­le­rin ten­di­nit, bur­sit, si­no­vitve te­no­si­no­vit gi­bi ek­lem dı­şı ro­ma­tiz­ma­lar, de­je­ne­ra­tif ek­lemhas­ta­lı­kla­rı ile bir­lik­te sey­re­den ağ­rı­lı enf­la­ma­tu­var kriz­le­ri,lo­kal ve­ya pe­ri­ar­ti­kü­ler trav­ma­lar­da (kon­füz­yon­lar, bur­kul­ma­lar)en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Tüm nons­te­ro­idan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lık ve pep­tik ül­ser­dekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Öz­geç­mi­şin­de sin­di­rim bo­zuk­lu­ğuolan­lar­da, ka­ra­ci­ğer ve böb­rek ye­ter­siz­li­ği olan has­ta­lar­da dik­kat­likul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik ve lak­tas­yon­da kul­la­nıl­maz. Pe­di­yat­ri­dehe­nüz kul­la­nıl­ma­mak­ta­dır.

Yan E.:Mi­de ağ­rı­sı,bu­lan­tı, ka­rın ağ­rı­sı, di­ya­re, sey­rek ola­rak hi­po­tan­si­yon, ta­şi­kar­di,baş ağ­rı­sı. Çok sey­rek ola­rak, ha­fif aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı.

Etkileş.: Te­mel an­ti­ro­ma­tiz­mal te­da­viy­le,kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le ve As­pi­rin’­le bir­­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir (As­pi­ri­nekar­şı aşı­rı du­yar­lık ol­ma­ma­sı du­ru­mun­da). Pro­ku­azo­nun an­ti­ko­agü­lan­la­rınet­ki­si­ni ar­tır­dı­ğı­na da­ir hiç­bir bul­gu yok­tur.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­le­re öne­ri­len or­ta­la­ma gün­lük doz, bir­kaçkereye bö­lü­ne­rek ve­ri­len 600 mg’dir. Ba­zı has­ta­lar­da gün­de 900 mg ge­re­ke­bi­lir.Akut ol­gu­lar­da ge­rek­ti­ğin­de gün­lük doz, en faz­la 7 gün sü­rey­le 1200mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. Bi­ari­son kap­sül ter­ci­hen ye­mek sı­ra­sın­da ya da bir mik­taryi­ye­cek­le bir­lik­te alın­ma­lı­dır.

Biarison adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki