TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ca-C 1000 Sandoz Efervesan Tab­letNo­var­tisCH

Kal­si­yum lak­tat-glu­ko­nat1 g, kal­si­yum kar­b. 327 mg, C vi­ta­mi­ni 1 g

Ambalaj: 10 efer­ve­san tablet.

End.: Ge­be­lik, em­zir­me, ço­cuk­la­rın ve genç­le­rin bü­yü­meve ge­liş­me dev­re­le­ri, yaş­lı­lık, en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı ve ne­ka­hatgi­bi kal­si­yum ve C vi­ta­mi­ni­ne ge­rek­si­nim art­tı­ğı dö­nem­ler­de; kal­si­yumve C vi­ta­mi­ni yet­mez­li­ği te­da­vi­si ve so­ğuk al­gın­lı­ğı ve grip­tedes­tek­le­yi­ci te­da­vi ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: İla­ca aşı­rı du­yar­lık, hi­per­kal­se­mi, şid­det­li hi­per­kal­si­üri,ağır re­nal yet­mez­lik du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Hi­per­kal­si­üri­li has­ta­lar­da, böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu ya da üri­ner taş ol­gu­su geç­mi­şi bu­lu­nan­lar­da id­rar­dakal­si­yum atı­lı­mı­nın iz­len­me­si ge­rek­li­dir. Ge­rek­ti­ğin­de doz azal­tıl­ma­lıya da te­da­vi­ye son ve­ril­me­li­dir. Te­da­vi sü­re­sin­ce yük­sek doz D vi­ta­mi­nialın­ma­sın­dan ka­çın­mak ge­re­kir.

Yan E.: Na­dir ol­gu­lar­da ha­fif gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar(şiş­kin­lik, di­ya­re) olu­şa­bi­lir. Du­yar­lı ki­şi­ler­de uzun sü­re yük­sekdoz­da kul­la­nı­mı id­rar yol­la­rın­da kal­ku­li olu­şu­mu­nu teş­vik ede­bi­lir.Bu tür has­ta­la­rınbol mik­tar­da sı­vı al­ma­la­rı öne­ri­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler ve okul ça­ğın­da­ki ço­cukl­a­ra gün­de1 tab­let; 3-7 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra ya­rım tab­let ve­ri­lir.

CaC1000 adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki