TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Şubat 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Carteol LP Uzun Etkili Göz Damlası Abdiİbrahim

Kar­te­olol HCl 30mg/3 mL

Ambalaj: %1x3 mL’lik damlalıklı şişe : %2x3mL’lik damlalıklı şişe.

End.:Okü­lerhi­per­tan­si­yon, kro­nik ge­niş açı­lı glo­kom ve di­ğer ba­zı se­kon­der glo­kom­largi­bi int­ra­okü­ler ba­sın­cın yük­sel­di­ği du­rum­lar­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:­Ba­şa­rı­lıbi­çim­de kont­rol al­tın­da tu­tu­la­ma­yan kar­di­yak yet­mez­lik, bron­kos­pazm(bron­şi­yal as­tım ya da kro­nik obst­rük­tif pul­mo­ner ra­hat­sız­lık da­hil),ge­be­lik du­ru­mu ve kar­te­olo­la kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lıkdu­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Sis­te­mik b-ad­re­ner­jikre­sep­tör blo­ke edi­ci ajan alan­lar­la, sis­te­mik b-blo­ker­le­rin kont­ren­di­ke ol­du­ğu ki­şi­ler­de (si­nüs bra­di­kar­di­si;ikin­ci ve üçün­cü de­re­ce­de at­ri­yo­vent­ri­kü­ler blo­kaj, pul­mo­ner hi­per­tan­si­yonve kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği­ne bağ­lı sağ vent­ri­kül yet­mez­li­ği, kar­di­yo­je­nikşok ve ba­şa­rı­lı bi­çim­de kont­rol al­tı­na alı­na­ma­mış di­abe­tes mel­li­tusol­gu­la­rı) dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de an­cak ke­singe­re­ki­yor­sa kul­la­nı­la­bi­lir.

Yan E.: İr­ri­tas­yon, yan­ma, ka­şın­tı, ağ­rı,bu­la­nık gör­me, fo­to­fo­bi, kse­ro­sis, kon­junk­ti­val hi­pe­re­mi, kon­junk­ti­valakın­­tı ve yay­gın yü­zey­sel ke­ra­tit en­der ola­rak gö­rü­le­bi­lir. Bü­tündi­ğer b-blo­ker­ler­de gö­rü­len bra­di­kar­di,disp­ne, baş ağ­rı­sı, bit­kin­lik his­si ve baş dön­me­si i­se çok en­der ola­rakra­por edil­miş­tir.

Doz Önerisi: Has­ta olan gö­ze sabahları günde 1 kez 1 damla Carteol LP dam­la­tılır.

CarteolLP adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki