TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Ekim 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cefaday Flakon IM, IV     Biofarma

Seftriakson disodyum

Ambalaj: 250 mg IMx1 flakon ve 2 mL'lik %1 lidokain ampulü :: 500 mgIMx1 flakon ve 2 mL'lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1 flakon ve 4 mL'lik %1lidokain ampulü :: 250 mg IVx1 fla­kon ve 5 mL’lik çö­zü­cü su am­pulü :: 500 mgIVx1 fla­kon ve 5 mL’lik çö­zü­cü su am­pulü :: 1 g IVx1fla­kon ve 10 mL’lik çö­zü­cü su am­pulü.

Eşdeğeri: Baktisef Flakon:500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Sanovel); Cep­ha­xon F­la­kon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon,1 g IVx1 fla­kon (Top­rak); De­se­fin F­la­kon:500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (De­va); For­sef F­la­kon:500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Bi­lim); İe­sef F­la­kon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon,1 g IVx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Ne­vak­son F­la­kon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon,1 g IVx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); No­vo­sef F­la­kon:500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Ro­cep­hin F­la­kon:500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Roc­he); Triaxon F­la­kon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon,1 g IVx1 fla­kon (Koçak); Una­ce­fin F­la­kon:500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Fa­ko).

End.: Du­yar­lı bak­te­ri­lenyol aç­tı­ğı sep­sis, me­nen­jit, dis­se­mi­ne Lyme bor­re­li­osis’i, ab­do­mi­nalen­fek­si­yon­lar (pe­ri­to­nit, saf­ra ve gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem en­fek­si­yon­la­rı),ke­mik, ek­lem, yu­mu­şak do­ku, cilt ve ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, so­lu­numyol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı, özel­lik­le pnö­mo­ni, ku­lak-bu­run-bo­ğaz en­fek­si­yon­la­rı,akut bak­te­ri­yel komp­li­ke ol­ma­yan oti­tis me­dia, go­no­re da­hil ol­maküze­re ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar, pre­ope­ra­tif en­fek­si­yon pro­fi­lak­si­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rin­le­rekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin­ler­le se­fa­los­po­rin­ler ara­sın­da çap­razdu­yar­lık nedeniyle, pe­ni­si­li­ne aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde uy­gu­la­nır­kendik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek iş­lev bo­zuk­luk­la­rın­daher­han­gi bir doz ayar­la­ma­sı­nın ge­rek­li ol­ma­dı­ğı, an­cak bu grup has­ta­lar­daola­sı bir bi­ri­ki­mi ön­le­mek ama­cıy­la gün­de 2 gra­mın aşıl­ma­ma­sı öne­ri­lir.Ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Sef­t­ri­ak­sonan­ne sü­tü­ne ge­çer; em­zi­ren ka­dın­lar­da ke­sin ge­rek­me­dik­çe uy­gu­lan­ma­ma­sıöne­ri­lir.

Yan E.:En­jek­si­yonböl­ge­sin­de ağ­rı, cilt­te kı­za­rık­lık, pru­ri­tus, di­ya­re, bu­lan­tı,kus­ma, eo­zi­no­fi­li, trom­bo­si­toz, lö­ko­pe­ni, SGOT ve SGPT’de yük­sel­megi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flu­konazol ve aminoglikozitlerle geçim­siz­dir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.

Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda olağan doz1-2 g olup, tek dozda veya ikiye bölünerek 12 saat arayla verilir. Total günlükdoz 4 g’yi geçmemelidir. Preoperatifolarak: Cerrahi enfeksiyonlarınprofilaksisi için ameliyattan yarım-iki saat önce 1 g tek doz olarak IV yollaverilir. Çocuklarda: Deri ve deri ekleri enfeksiyon­ları­nın tedavisi içinönerilen total günlük doz 50-75 mg/kg olup, tek doz halinde veya iki eşit kısmabölünerek 12 saat arayla verilebilir. Total günlük doz 2 g’yi geçmemelidir.Akut bakteriyel otitis media tedavisi için tek doz şeklinde IM olarak 50 mg/kgverilir (verilen doz 1 g’yi geçmemelidir). Menenjit dışında ciddienfeksiyonların tedavisi için önerilen total günlük doz 50-75 mg/kg olup, ikieşit kısıma bölünerek 12 saat arayla verilir. Günlük total doz 2 g’yigeçmemelidir. Menenjit: Başlangıç dozu olarak 100 mg/kg verilir (4 g’yi geçme­melidir).Daha sonra günde total olarak 100 mg/kg dozda verilir (4 g’yi geçmemelidir).Günlük total doz tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat araylaverilebilir. Olağan tedavi süresi 7-14 gündür. Genel olarak seftriaksontedavisine enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra 2 gün daha devam edilir. Tedavi süresi 4-14 gündür.Komplikasyonlu enfeksiyonlarda daha uzun tedavi gerekebilir. Streptococcus pyogenes’in neden olduğu enfeksiyonlardatedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.

Cefaday adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kızılay Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki