TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

CellCept Kap­sül    Roc­he

Mi­ko­fe­no­lat mo­fe­til

Ambalaj: 250 mgx300 kapsül.

CellCept Tab­let

Mi­ko­fe­no­lat mo­fe­til

Ambalaj: 500 mgx150 tablet.

End.:Allojenböbrek nakli alıcısı hastalarda organ reddinin profilaksisi ve ilk veyarefrakter organ reddi tedavisinde ve allojen kalp nakli ya­pılan hastalardaakut organ reddinin profilaksisinde en­dikedir.

Kontr.E.: Mi­ko­fe­no­lat mo­fe­ti­le kar­şı al­ler­jik re­ak­si­yon­largöz­lem­len­miş­tir. Bu ne­den­le mi­ko­fe­no­lat mo­fe­ti­le ve mi­ko­fe­no­likasi­de kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Mikofenolatmofetil alan hastalar özellikle deride lenfoma ve başka maligniteler geliştirmeaçısından yüksek risk altındadır. Bağı­şıklık sisteminin aşırı baskılanması dafırsatçı enfeksiyonlar, ölümcül enfeksiyonlar ve sepsis gibi enfeksiyonlaraeğilimi artırabilir. Gebe kadınlara ilişkin yeterli ve iyi-kontrol edilmişhiçbir çalışma yoktur. Ancak hayvanlarda teratojenik etki­leri gösterilmiş olanmiko­fe­nolat mofetil gebe kadınlara uygulandığında fetal hasara nedenolabilir. Bu nedenle potansiyel yarar fetus için geçerli olan potansiyelriskten fazla olmadıkça gebe ka­dınlarda mikofenolat mofe­til kullanılmamalıdır.İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlacın anne için önemidikkate alınarak emzirmenin mi, ilaç kullanımının mı bırakılacağı konusundakarar verilmelidir.

Yan E.:Ateş,letarji, uyuma güçlüğü, (karın, sırt, göğüs, eklem/kas, dizüri gi­bi) ağrılar,başağrısı, herni, kist, grip semptomları, şişlik ve iktidarsızlık, akne, dudakuçuğu, deri ülseri, zona, deride hücre artışı sonucu büyüme, terleme, saçdökülmesi veya saç artışı, alerji, kaşıntı, böbrek sorunları, id­rar­da kangörülmesi, acilen id­rar çıkarma gerek­sinimi, kabızlık, bulantı, ha­zım­sızlık,pankreas enflamas­yonu, kanama da dahil olmak üzere bağırsak bozuklukları, mideenflamasyonu, nefes borusu şişliği, karaciğer sorunları, rektum problemleri,kolon enflamasyonu, iştahsızlık, gaz, dişeti sorunları ve ağız ülserleri gibiağız ve sindirim bozuklukları, tit­reme, baş dönmesi, depresyon, uyuklama,uyuşma, kas spazmları, anksiyete, katarakt, göz ka­pak­larının enfla­mas­yonu,görme bozukluğu, düşünme ve ruh hali değişikliği, su kaybı, kilo alma, diyabet,kalp ve tiroid sorunları, kanama, pıhtılaşma ve çürükler, kan basıncındadeğişiklik, anormal kalp atışı, kan damarlarında geniş­le­me, pnömoni, bronşit,boğaz enflamasyonu, nefes darlığı, öksürük, akciğerlerde ve göğüs boşluğundasıvı toplanması, sinüs sorunları, astım ve hıçkırma görülebilir.

Etkileş.:Asiklovirile birlikte uygulandığında, MPAG ve asiklovir plazma kon­sant­rasyonlarıyükselir. Antasitlerle birlikte uy­gulandı­ğın­da miko­fenolat mo­fe­tilinabsorpsiyonu azalır. Kolestiramin uygulanmış olan normal, sağlıklı gönüllülere1.5 g mikofenolat mofetilin tek doz uygulanmasından sonra MPA AUC’de %40 azalmasaptanmıştır. Takro­limus alan hastalarda mikofenolat mofetil dozu günde ikikez 1 gramı aşmamalıdır. Yetersiz bağışıklık yanıtı olan hastalara canlı aşılarverilmemelidir. Diğer aşılara antikor yanıtı da azalmış olabilir.

Doz Önerisi: Böb­rek transplantasyonu ya­pılan hastalarda kullanımiçin oral ya da intravenöz (2 saat süreyle) günde iki kez (gün­lük doz 2 g) 1g’lik doz öneri­lir. Klinik çalışmalarda günde iki kere 1.5 g’lik dozkullanılmasına, güvenli ve etkin olduğu kanıtlanmasına karşın (gün­lük doz 3 g)böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda etkinlik açısından hiçbir avantajgösterilememiştir. Kalp transplantasyonu yapılan hastalarda kullanım için oralya da intravenöz (2 saat sü­rey­le) günde iki kere (günlük doz 3 g) 1.5 g’likdoz önerilir. CellCept’in başlangıç dozu böbrek veya kalp transplantasyonundansonra mümkün olan en kısa sü­re­de verilmelidir. CellCept tablet vekapsüller açılmamalı ve ezilme­melidir. CellCept tozu solunmamalı, ciltle veya mukoz membranlarla temasettirilme­melidir. Bu gibi bir temas ol­duğunda su ve sabunla yıkanmalıdır. Göz­ler sadece su ile yıkanmalıdır.

CellCept adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki