TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cla­ri­na­se Tablet   Schering-Plough

Lo­ra­ta­din 5 mg, psö­do­efed­rinsül­fat 120 mg

Ambalaj: 10 tablet.

End.:Na­zalkon­jes­yon, ak­sır­ma, ri­no­re, ka­şın­ma ve göz ya­şar­ma­sı da­hil aler­jikri­nit ve so­ğuk al­gın­lı­ğın­da gö­rü­len be­lir­ti­le­rin te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­le­re, ad­re­ner­jik ilaç­la­ra yada kim­ya­sal ya­pı­la­rı ben­zer mad­de­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ya daidi­yo­sink­ra­zi­si bu­lu­nan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ay­rı­ca,MAO in­hi­bi­tö­rü te­da­vi­si gö­ren ya da son on gün için­de bu tür bir te­da­viuy­gu­la­nan, dar açı­lı glo­kom, id­rar re­tan­si­yo­nu, ağır hi­per­tan­si­yon,ağır ko­ro­ner ar­ter has­ta­lı­ğı ve­ya hi­per­ti­ro­idi­si bu­lu­nan has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: İla­cın hız­lı bı­ra­kıl­ma­sı dep­res­yo­na ne­den ola­bi­lir.Bu kom­bi­nas­yo­nun ge­be­ler­de gü­ve­nir­li­ği gös­te­ril­me­di­ğin­den, ge­be­ler­desağ­la­na­cak ya­rar ile fe­tüs üze­rin­de­ki ola­sı risk­ler çok iyi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.Lo­ra­ta­din ve psö­do­efed­rin sül­fat an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, te­da­vi­yeya da em­zir­me­ye ara ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: Uy­ku­suz­luk ve ağız ku­ru­lu­ğu görülebilir.

Etkileş.: Sem­pa­to­mi­me­tik ilaç­lar, MAO in­hi­bi­tö­rü kul­la­nanhas­ta­lar­da hi­per­tan­si­yon kri­zi da­hil hi­per­tan­sif re­ak­si­yon­la­rane­den ola­bi­lir. Me­til­do­pa, me­sa­mi­la­min, re­zer­pin ve ve­rat­rum al­ko­lo­id­le­ri­ninan­ti­hi­per­tan­sif et­ki­le­ri, sem­pa­to­mi­me­tik ilaç­la­rın kul­la­nıl­ma­sıy­laaza­la­bi­lir. b-ad­re­ner­jik blo­ker­lerde sem­pa­to­mi­me­tik ilaç­lar­la et­ki­le­şe­bi­lir. Psö­do­efed­rin di­ji­talile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da ek­to­pik pa­ce­ma­ker ak­ti­vi­te ar­tı­şıgö­rü­le­bi­lir. An­ta­sit­ler, psö­do­efed­ri­nin emi­li­mi­ni ar­tı­rır, ka­olinazal­tır.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra gün­de2 kez 1 tab­let ve­ri­lir. Ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­dada­ha dü­şük doz­lar­la te­da­vi­ye baş­lan­ma­lı­dır; baş­lan­gıç do­zu ola­rakgün­de 1 tab­let öne­ri­lir.

Clarinase adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki