TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Clopixol Oral Damla       Lundbeck

Zuklopentiksol

Ambalaj: 20 mg/mLx20 mL (20 damla=1 mL)

Clopixol Film Tablet

Zuklopentiksol

Ambalaj: 2 mgx50 tablet : 10 mgx50 tablet : 25 mgx50 tablet.

Clopixol-Acuphase Ampul IM

Zuklopentiksol

Ambalaj: 50mg/1 mLx1 ampul.

Clopixol-Depot Ampul IM

Zuklopentiksol

Ambalaj: 200 mg/1 mLx1 ampul.

End.:Akut vekronik şizofreni ve benzeri psi­kozlar, özellikle de hallü­sinas­yonlar,delüzyonlar ve düşün­ce bozuklukları ile birlikte ajitasyon, huzursuzluk,düşmanlık duyguları ve sal­dırganlık gösteren olgularda endikedir. Ayrıca,manik depresif hastalığın manik fazında, psikomotor hiperaktivite, ajitasyon,şiddet veya diğer davranışsal bozukluk gösteren mental geriliklerde, paranoidfikirler, konfüzyon ve/veya dezoriyentasyon veya dav­ra­nış­sal bo­zuk­luklarıneşlik ettiği senil demanslarında da endi­kedir.

Kontr.E.:Akut alkol,barbitürat ve opiyat entoksikasyonları, komatöz durumlarda kontrendikedir.

Uyar.:Konvülzifhastalığı olanlarda, ilerlemiş hepatik ve­ya kardiyovasküler hastalığıolanlarda dikkatle kulla­nıl­ma­lıdır. Uzun dönemli tedavi görecek olgulardikkatli bir göz­lem altında tutulmalıdır. Malin nöroleptik send­rom, nö­ro­leptikuygulanması sırasında çok seyrek olarak ortaya çıkmakla birlikte, oluştuğundafatal olabi­len bir send­romdur. Bu ilacın uygulanması süresinde otomobil veyama­kine kul­lan­ma yeteneği bozulabilir. Gebelik ve laktasyon dö­nemlerinde müm­künseuygulanmamalıdır.    

Yan E.:Ekstrapiramidalsemptomlar, özel­likle de tedavinin erken dönemlerinde orta­ya çıkabilir. Uzundönemli tedavilerde çok sey­rek olarak tar­dif diskinezi ortaya çıka­bilmektedir.Ayrıca sersemlik, ağız kuruluğu, ako­mo­dasyon sorunları, işe­me zorluğu,konstipasyon, taşi­kardi, ortostatik hipo­tansi­yon ve baş dönmesi görülebilir.

Etkileş.:Alkolünsedatif etkile­rini, barbitüratların ve diğer santral sinir sistemidepresanlarının etkilerini güçlendirebilir. Gua­netidin veya benzeriantihipertansiflerle birlikte ve­ril­memelidir. Levodopa ve adrenerjik ilaç­larınetkilerini azaltabilir. Metoklopra­mid ve piperazin ile bir­likte kullanımı iseekstrapiramidal semptomların şiddetlenmesine neden olabilir.

Doz Önerisi: Oligo­frenik olgularda ajitasyonda peroral tedavi 6-20 mg/gün dozundayapılır, gerektiği hal­lerde günde 25-40 mg’ye çıkılabilir. Yaşlı olgulardaajitasyon ve konfüzyonda peoral teda­vide tercihen günün geç saatle­rin­deveril­mek üzere 2-6 mg/gün. Yine gerek­mesi halinde bu doz 10-20 mg/gün’eçıkılabilir.Clopixol-Acuphase Ampul: Eriş­kinlerde, Clopixol-Acu­phase, gluteal bölge üst-dış kadranına IMenjeksiyonla uygulanır. Do­zaj, hastanın durumuna göre bireysel olarakayarlanmalıdır. Doz ara­lığı normalde 50-150 mg (1-3 mL) düzeyinde olmalı ve IMenjeksiyonlar gerektiğinden 2-3 günlük aralarla tek­rarlanmalıdır. Bazıhastalarda, ilk enjeksiyonu izleyen 24-48 saat içinde ek enjeksiyonlargerekebilmektedir. Sürek teda­vi­sinde, tedavi oral Clopixol veya IM Clopixol Depot ile sür­dü­rülmelidir.Clopixol-Depot Ampul: Erişkinlerde Clopixol-Depot, gluteal bölge üst-dış kadranına IM enjeksiyonlauygulanır. Dozaj ve uygulama aralıkları hastanın durumuna göre bi­rey­selolarak ayarlanmalıdır. Sürek tedavisi süre­sinde doz aralığı, her 2-4 haftadabir 200-400 mg (1-2 mL) olarak ayar­lanmalıdır. Az sayıda olguda ise bu dozdüzeylerini artırıp dozlar arası zamanı kısaltmak gerekebilmektedir.

Clopixol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki