TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Co­raspin En­te­rik Kap­lı Tab­let     Ba­yer

Ase­til­sa­li­si­likasit

Ambalaj: 100 mgx30 tab­let : 300 mgx30 tablet.

End.:Ase­til­sa­li­si­likasit an­tit­rom­bo­tik ola­rak, nons­ta­bil an­ji­na pek­to­ris­te ve risk al­tın­da­ki(hi­per­tan­sif, hi­per­li­pi­de­mik, di­ya­be­tik ve­ya si­ga­ra tir­ya­ki­le­ri)has­ta­lar­da ko­ro­ner trom­bo­zun ön­len­me­sin­de; mi­yo­kard re­en­fark­tüspro­fi­lak­si­sin­de; kar­di­yo­vas­kü­ler cer­ra­hi­de özel­lik­le aor­to­ko­ro­nerby-pass ve ar­ter­yo­ve­nöz şant­lar­da pos­to­pe­ra­tif trom­boz ve em­bo­liz­minön­len­me­sin­de; ge­çi­ci is­ke­mik atak­lar­da ve stro­ke pro­fi­lak­si­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ka­na­ma eği­li­mi­nin art­tı­ğı pa­to­lo­jikdu­rum­lar­da, an­ti­ko­agü­lan (he­pa­rin, ku­ma­rin tü­rev­le­ri vb.) te­da­vi­sisı­ra­sın­da, glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­naz ek­si­kli­ğin­de, ge­be­li­ğinson 3 ayın­da, sa­li­si­lat­la­ra ve anal­­je­zik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lıkgös­te­ren­ler­de, kro­nik ve­ya ak­tif ül­se­ri olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Tıb­bi zo­run­luk ol­ma­dık­ça ge­be­lerve em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir. Ase­til­sa­li­si­lik asit, kor­ti­kos­te­ro­id­lerve­ya al­kol­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ris­ki­niar­tı­ra­bi­lir.

Yan E.: Mi­de ra­hat­sız­lı­ğı, gast­ro­in­tes­ti­nalgiz­li kan kay­bın­da ar­tış, na­di­ren aşı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı re­ak­si­yon­lar(de­ri re­ak­si­yon­la­rı, ne­fes dar­lı­ğı) ve trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Nons­te­ro­idal an­ti­ro­ma­tiz­malilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni ve yan et­ki­le­ri­ni, me­tot­rek­sa­tın is­ten­me­yenetk­i­le­ri­ni, an­ti­ko­agü­lan­la­rın (ör­ne­ğin he­pa­rin ve ku­ma­rin tü­rev­le­ri)et­ki­le­ri­ni ve ste­ro­id­ler­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma ola­sı­lı­ğı­nı ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Re­en­fark­tüs pro­fi­lak­si­si ve nons­ta­bil an­ji­napek­to­ris­te 1-3x100 mg/gün ve­ya 1-2x300 mg/gün, risk al­tın­da­ki has­ta­lar­dako­ro­ner trom­bo­zun ön­len­me­sin­de 1-2x100 mg/gün ve­ya günaşırı 300 mg 1tab­let, pos­to­pe­ra­tif (by-pass ve shunt) trom­boz pro­fi­lak­si­sin­de1x100 mg/gün ve­ya günaşırı 300 mg 1 tab­let, stro­ke pro­fi­lak­si­sin­de vege­çi­ci is­ke­mik atak­lar­da 1-3x100 mg/gün ve­ya 1-2x300 mg/gün, yü­ze­yelven­le­rin enf­la­mas­yo­nun­da 3x600 mg/gün, uzun sü­re­li trom­boz te­da­vi­sin­de3-4x300 mg/gün ola­rak uy­gu­la­nır. Tab­let­ler çiğ­nen­me­den, ya­rım bar­­daksuy­la yu­tu­lur.

Coraspin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki