TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dok­su­ra Tab­let   Fa­ko

Do­ksa­zo­sin me­si­lat

Ambalaj: 2 mgx20 tab­let :: 4 mgx 20 tablet.

Eşdeğeri:CarduraTablet: 2 mgx20 tablet, 4 mgx20tablet (Pfizer); Kardozin Tablet:2 mgx20 tablet, 4 mgx20 tablet (Deva); Tendura Tablet: 2 mgx20 tablet; 4 mgx20 tablet (Adeka).

End.:Hi­per­tan­si­yonte­da­vi­sin­de, has­ta­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğun­da kan ba­sın­cı­nı kont­rol­deilk ajan ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir. Tek an­ti­hi­per­tan­sif ajan ile ye­ter­lide­re­ce­de kont­rol al­tı­na alı­na­ma­yan has­ta­lar­da kal­si­yum an­ta­go­nis­ti,tiyazit di­üre­tik, b-blo­ker ve­yaan­ji­yo­ten­sin dö­nüş­tü­rü­cü en­zim in­hi­bi­tö­rü gi­bi di­ğer bir ajanile bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir. Ay­nı za­man­da, benign prostat hiperpla­zi­sinin(BPH) veya BPH'ye eşlik eden idrar çıkışındaki azalmanın klinik semptomlarınıntedavisinde endi­kedir.

Kontr.E.:Ki­na­zo­lin­le­reaşı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da kont­­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Doksazosin insuline duyarlığı bozulmuş olan has­talardainsulin duyarlığını artırır. Baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren bilinç kaybıile kendini gösteren pos­türal hipotansiyon, özellikle tedavinin başlan­gıcındabil­dirilmiştir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri gös­teren hastalardadikkatli kullanılmalıdır. Gebelik veya em­zirme dö­neminde doksazo­si­ningüvenirliği henüz saptanmadığından, gebelik ve em­zirme döneminde sade­cepotansiyel yararları olası risklerinden fazla ise kullanılmalıdır. Özellikletedavinin başlan­gı­cında, maki­ne kullanma veya motorlu araç kullanmaaktivitelerinde bozulma görü­lebilir.

Yan E.:Hipertansiyonluhastalarla en sık raslanan yan etkiler postüral tipte (nadiren senkop ilebirlikte görülen) veya non-spesifik reaksiyonlardır. BPH'de yapılan kontrollüklinik çalışmalar, hipertansiyondakine benzer yan etki profili gösterir.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda ola­ğan gün­lük doz sı­nır­la­rı gün­de1-16 mg’dir. Te­da­vi­nin 1 ve­ya 2 haf­ta sü­rey­le gün­de bir kez ve­ri­len 1mg ile baş­la­tıl­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Da­ha son­ra­ki 1 ve­ya 2 haf­ta­dadoz gün­de 1 kez ve­ri­len 2 mg’ye çı­ka­rı­la­bi­lir. Ola­ğan do­zaj gün­detek doz ola­rak 2-4 mg’dir. BPH’de baş­lan­gıç do­zu gün­de 1 kez 1 mg’dir, 2mg’ye, 4 mg’ye ve öne­ri­len en yük­sek doz olan 8 mg’ye ka­dar çı­ka­rı­la­bi­lir.Öne­ri­len do­zaj gün­de tek doz ola­rak 2-4 mg’dir.

Doksura adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki