TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Du­ri­cef Kap­sülBMS

Se­fad­ro­ksil mo­no­hi­drat

Ambalaj: 500 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri: Cefradur Kapsül:500 mgx14 kapsül (Eczacıbaşı).

Du­ri­cef Süs­pan­si­yon

Se­fad­ro­ksil mo­no­hi­drat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Cefradur Oral Süspansiyon:250 mg/5 mLx60 mL (Eczacıbaşı).

End.:Du­yar­lıbakterilerin ne­den ol­du­ğu üst ve alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı:Ton­sil­lit, fa­ren­jit, si­nü­zit, oti­tis me­dia, bron­şit, pnö­mo­ni, ak­ci­ğerab­se­si, am­pi­yem ve plö­re­zi. De­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı: Fron­kü­loz,ab­se­ler, se­lü­lit, len­fan­jit, de­kü­bi­tus ül­ser­le­ri, mas­tit ve eri­zi­pel.Üro­ge­ni­tal sis­tem en­fek­si­yon­la­rı: Sis­tit, pi­ye­lo­nef­rit, ad­nek­sit,en­do­met­rit ve pros­ta­tit. Di­ğer en­fek­si­yon­lar: Os­te­omi­ye­lit, sep­tikart­rit, pe­ri­to­nit ve pu­er­pe­ral sep­si­sin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re aşı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin­le­re aşı­rı du­yar­lıol­duk­la­rı bilinenlerde se­fa­los­po­rin an­ti­bi­yo­tik­ler ih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır.Böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­likdö­ne­min­de an­cak ge­rek­li ol­du­ğu za­man kul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­renan­ne­ler­de kul­la­nım sı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Te­da­vi sü­re­sin­cepsö­do­memb­ra­nöz ko­li­tis be­lir­ti­le­ri­ne ras­la­na­bi­lir. Bu­lan­tı vekus­ma çok sey­rek ola­rak gö­rü­lür. İla­cın gı­da­lar­la be­ra­ber alın­ma­sıbu ya­kın­ma­la­rı azal­ta­bi­lir. Ba­zı hal­ler­de di­ya­re gö­rü­le­bi­lir.Aler­jik et­ki­ler (de­ri dö­kün­tü­le­ri, ka­şın­tı, ür­ti­ker ve an­ji­yo­ödem)gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­kol, ko­lis­tin,oral an­ti­ko­agü­lan­lar ve ami­nog­li­ko­zid­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: O­ral yol­dan gı­da­lar­la bir­lik­te, gı­da­lar­dan et­ki­len­me­denve­ri­le­bi­lir. Bü­yük­ler ve 40 kg’nin üs­tün­de­ki ço­cuk­lar­da grup A b-he­mo­li­tik strep­to­kok­la­rın ne­denol­du­ğu fa­ren­jit ve ton­si­lit en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 1 kez 1 g’liktek doz ve­ya e­şit bö­lüm­ler­de 12 sa­at­lik a­ra­lık­lar­la (2x500 mg) en az10 gün sü­rey­le ve­ril­me­li­dir. Di­ğer üst ve alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­daor­ta de­re­ce­li en­fek­si­yon­lar­da ge­nel­lik­le 1 g’lik doz e­şit doz­la­rabö­lü­ne­rek ve­ri­lir (500 mg her 12 sa­at­te). Da­ha cid­di en­fek­si­yon­lar­dagün­de 2 g’lik doz i­ki e­şit bö­lüm­de ve­ri­lir (1 g her 12 sa­at­te). De­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da ge­nel­lik­le gün­de 1 g’lik tek dozuy­gu­la­nır ve­ya e­şit bö­lüm­ler­de 12 sa­at­lik a­ra­lık­lar­la (500 mg her12 sa­at­te) ve­ri­lir. Komp­li­ke ol­ma­yan alt ü­ri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da (sis­tit) gün­de 1-2 g’lik doz­lartek o­la­rak ve­ya e­şit bö­lüm­ler­de 12 sa­at­lik a­ra­lık­lar­la ve­ri­lir.Di­ğer ü­ro­ge­ni­tal sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 2 g’lik doz­lar e­şitbö­lüm­ler­de 12 sa­at­lik a­ra­lık­lar­la ve­ri­lir (1 g her 12 sa­at­te bir).40 kg’ninal­tın­da­ki ço­cuk­lar i­çin ö­ne­ri­len gün­lük doz kg ba­şı­na 25-50 mg’likdoz­lar e­şit bö­lüm­ler­de 12 sa­at­lik a­ra­lık­lar­la ve­ya tek doz­la ve­ri­le­bi­lir.A gru­bu b-he­mo­li­tik strep­to­kok­la­rın ne­denol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da te­da­vi­ye en az 10 gün de­vam e­dil­me­li­dir.

Duricef adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki