TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ep­rex Vial   Gü­rel

E­po­e­tin al­fa (Erit­ro­po­i­e­tin)

Ambalaj: 2000 IU/1 mLx6 vial :4000 IU/1mLx6 vial : 10.000 IU/1 mLx6 vial.

Ep­rex Kullanıma Hazır Enjektör

Ambalaj: 2000 IU/0.5 mLx6 enjektör :4000IU/0.4 mLx6 enjektör : 10.000 IU/1 mLx6 enjektör.

End.:Kro­nikböb­rek yet­mez­li­ği eş­li­ğin­de­ki semp­to­ma­tik ve­ya trans­füz­yon ge­rek­ti­renane­mi­nin te­da­vi­sin­de ve ke­mo­te­ra­pi uy­gu­la­nan kan­ser has­ta­la­rın­daane­mi­nin ön­len­me­si ve te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kont­rolal­tı­na alın­ma­mış hi­per­tan­si­yo­nu olan has­ta­lar ile epo­etin al­fa­yakar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Epo­etin al­fa, is­ke­mik vas­kü­ler has­ta­lık­lı, epi­lep­sinö­bet öy­kü­sü olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik ve lak­tas­yonsü­re­sin­ce sa­de­ce ola­sı ya­rarı fe­tüs üze­ri­ne ola­sı risk­ten önem­liise uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Yan E.: Baş ağ­rı­sı, ek­lem ağ­rı­la­rı, hal­siz­lik baş dön­me­si,yor­gun­luk gi­bi grip ben­ze­ri semp­tom­lar özel­lik­le te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­dagö­rü­le­bi­lir. Kan ba­sın­cı­nın yük­sel­me­si ve­ya mev­cut hi­per­tan­si­yo­nunşid­det­len­me­si­ görüle­bilir.

Etkileş.:Sik­los­po­rinal­yu­var­la­ra bağ­lan­dı­ğı için ilaç et­ki­leş­me ola­sı­lı­ğı var­dır.

Doz Önerisi: He­mo­di­ya­liz has­ta­la­rında IV ve­ya SC ola­rak haf­ta­da3 kez 50 IU/kg’dir. Pe­ri­to­ne­al di­ya­liz has­ta­la­rında 100 IU/kg/haf­ta,2 SC en­jek­si­yo­na bö­lü­ne­rek uygulanır. Doz ayar­la­ma­sı ge­rek­ti­ğin­de bu en az 4 haf­ta ara­lık­laya­pıl­ma­lı­dır. Pre­di­ya­liz has­ta­la­rında SC yol­la uy­gu­la­nan haf­ta­da3 kez 50 IU/kg. Doz ayar­la­ma­sı ge­rek­li ol­du­ğun­da 4’er haf­ta­lık ara­lık­lar­laya­pıl­ma­lı­dır. Kan­ser has­ta­la­rında baş­lan­gıç do­zu, SC ola­rak haf­ta­da3 kez 150 IU/kg’dir.

Eprex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki