TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Et­yo­mid Dra­jeKo­çak

Et­i­yo­na­mid

Ambalaj: 250 mgx50 dra­je.

End.:Di­ğer pri­meran­ti­tü­ber­kü­lo­tik ajan­lar­la bir­lik­te, ak­tif tü­ber­kü­loz tür­le­ri­ninte­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Tü­ber­kü­loz te­da­vi­sin­de et­i­yo­na­mi­dintek ba­şı­na kul­la­nıl­ma­sı uy­gun de­ğil­dir.

Kontr.E.: Et­i­yo­na­mi­de kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te­siolan­lar­da ve ile­ri ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­ler­de ve ge­be­lik ola­sı­lı­ğıbu­lu­nan ka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.: En sık gö­rü­len yan et­ki­le­rigast­ro­in­tes­ti­nal ta­ham­mül­süz­lük be­lir­ti­le­ri­dir. Pe­ri­fe­rik nev­rit,op­tik nev­rit, psi­şik bo­zuk­luk­lar, pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon, de­ri dö­kün­tü­le­ri,trom­bo­si­to­pe­ni, sa­rı­lık, sto­ma­tit, ji­ne­ko­mas­ti gi­bi di­ğer yan et­ki­le­riizo­ni­azi­din yan et­ki­le­ri ile pa­ra­lel­dir.

Etkileş.: Et­i­yona­mid ba­zı di­ğer an­ti­tü­ber­kü­lo­tikilaç­lar­la (sik­lo­se­rin ve izo­ni­azid) bir­li­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, nö­ro­tok­sikyan et­ki­ler­de art­ma gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Tü­ber­kü­lo­zun ve/ve­ya di­ğer mi­ko­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de et­iy­ona­mid tek ba­şı­na kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Eriş­kin­leriçin gün­lük doz 500 mg ile 1 g’dir. Ge­nel­lik­le gün­lük doz 1-3 par­ça­ya bö­lün­müşola­rak ve­ri­lir. Ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ğin­de, öne­ri­lengün­lük top­lam doz 15-20 mg/kg’dir. Gün­lük do­zun bir ke­re­de ve­ril­me­sive hiç­bir şe­kil­de 1 g’yi geç­me­me­si öne­ri­lir.

Etyomid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki