TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fe­ma­ra FilmTab­let   No­var­tis Phar­ma

Let­ro­zol

Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet.

End.:Metastatikve lokal ileri meme kan­serli, hormon reseptörü (ER ve/veya PR) pozitif veyahormon reseptör durumu bilinmeyen, postmenopozal durumdaki kadın hastalarda ilkbasamak tedavisinde endi­ke­dir.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.Pre­me­no­po­zal en­dok­rin du­ru­mun­da­ki ka­dın­lar­da, ge­be­lik ve em­zir­medö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Hastalara, makine veya araçkullanmaları için gerekli fiziksel veya zihinsel yeteneklerinin bozulabileceğibildirilmelidir.

Yan E.: Baş ağ­rı­sı, bu­lan­tı, pe­ri­fe­ralödem, yor­gun­luk, sı­cak bas­ma­sı, saç sey­rel­me­si, eri­tem­li ve ma­kü­lo­pa­pü­lerdö­kün­tü­ler, kus­ma, dis­pep­si, ki­lo ar­tı­şı, kas ve is­ke­let ağ­rı­sı,iş­tah­sız­lık, va­ji­nal ka­na­ma, va­ji­nal akın­tı­nın ar­tı­şı, ka­bız­lık,baş dön­me­si, iş­tah ar­tı­şı, ter­le­me­de ar­tış, ne­fes dar­lı­ğı, trom­bo­fi­le­bitve le­ke tar­zın­da va­ji­nal ka­na­ma gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Şimdiye kadar letrozolün diğerantikanser ilaçlarla birlikte kullanımı hakkında klinik bir deneyim yoktur.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin ve yaş­lı has­ta­lar­da Fe­ma­ra’nın öne­ri­len do­zu gün­­de bir kez2.5 mg’dir. Fe­ma­ra ile te­da­vi­ye tü­mö­rün prog­res­yo­nu be­lir­ti­le­rigö­rü­lün­ce­ye ka­dar de­vam edil­me­li­dir. Yaş­lı has­ta­lar­da doz ayar­la­ma­sıge­rek­li de­ğil­dir. Ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­maz. Hepatik ve/veya renalbozukluğu olan hastalar: Hepa­tik bozukluğu veya renal bozukluğu olan hastalar(kreatinin klirensi 10 mL/dak,) için doz ayarlamasıgerekli de­ğildir. Ancak, şiddetli hepatik bozukluğu (Child-Pugh skoru C) olanhastalar yakın gözetim altında tutulmalıdır.

Femara adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki