TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fe­no­ko­din Tab­letAde­ka

Ko­de­i­n 20 mg, di­o­ni­n10 mg

Ambalaj: 20 ve 500 tablet.

End.:Çe­şit­liso­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rıy­la olu­şan ök­sü­rük­le­ri din­dir­me­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­le­re kar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da,ilaç ba­ğım­lı­lı­ğı­na yat­kın olan­lar­da, so­lu­num zor­lu­ğun­da, kro­nikkons­ti­pas­yo­nu olan­lar­da, saf­ra ke­se­si ame­li­yat­la­rın­dan son­ra,MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç kul­la­nan­lar­da kul­la­nıl­maz. Ay­rı­ca akut al­kolze­hir­len­me­sin­de, int­rak­ra­ni­yal ba­sın­cın art­tı­ğı du­rum­lar­da kul­la­nıl­maz.Bron­şi­yalas­tım kriz­le­rin­de ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Hi­po­ti­ro­id­li, ka­ra­ci­ğer veböb­rek bo­zuk­lu­ğu olan­la­ra, ad­re­no­kor­ti­kal ye­ter­siz­li­ği olan­la­radik­kat­li ve­ya in­di­ril­miş doz­lar­da ve­ril­me­li­dir. Se­das­yo­na ne­denola­ca­ğın­dan, araç kul­la­nan­lar ve dik­kat ge­rek­ti­ren iş­ler­de ça­lı­şan­lardik­kat­li ol­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­maz.4 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­maz.

Yan E.: Nor­mal doz­lar­da kul­la­nıl­dı­ğın­dabu­lan­tı, kus­ma, kons­ti­pas­yon, ve se­das­yon gö­rü­le­bi­lir. Yük­sek doz­lar­da bu et­ki­ler­deart­ma ve so­lu­num­da da­ral­ma gö­rü­le­bi­lir. Ağız ku­ru­lu­ğu, ter­le­me,yüz­de kı­zar­ma, baş dön­me­si, kalp atış­la­rı­nın azal­ma­sı, or­tos­ta­tikdü­şük tan­si­yon, ha­re­ket­siz­lik, ruh­sal du­rum­lar­da de­ğiş­me­ler, mi­yo­zisgö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Hip­no­tik­ler, se­da­tif­ler, anes­te­zik­ler,tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, fe­no­ti­ya­zin­ler ve al­kol­le bir­lik­tekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 3-4x1 tab­let, ço­cuk­lar­da3-4x½ tab­let­tir.

Fenokodin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki