TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Haziran 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fi­to İntertulle   TriP­har­ma

T­ri­ti­kum vul­ga­resu­lu ekts­re­si 0.60 g, eti­leng­li­kol mo­no­fe­nil e­ter 0.04 g

Ambalaj: 10x10 cm’lik 5 gaz­lı bez içe­renambalaj.

Fi­to K­rem

T­ri­ti­kum vul­ga­resu­lu ekts­re­si 3 g, eti­leng­li­kol mo­no­fe­nil e­ter 0.2 g

Ambalaj: 20 g’lik tüp­.

End.:Epi­te­linye­ni­len­me­si­ni ge­rek­ti­ren de­ri do­ku­su ra­hat­sız­lık­la­rı­nın to­pi­kalte­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Bu amaç­la ül­se­ro dist­ro­fik de­ği­şim­ler­de(va­ri­koz ül­ser­ler, rad­yo­der­ma­tit, uzun sü­re ya­ta­ğa bağ­lı ka­lan­lar­dagö­rü­len ya­ra­lar, fis­tül­ler, de­kü­bi­tus ya­ra­la­rı, çat­lak­lar), ek­ze­mave pso­ri­atik be­lir­ti­ler­de (erit­ro­der­mik ol­gu­lar, der­ma­toz, aler­jikka­şın­tı­lar), her de­re­ce­de ya­nık, ka­pan­ma­yan ya­ra­lar, mes­le­ki in­tok­si­kas­yo­nunyol aç­tı­ğı cilt ra­hat­sız­lık­la­rı, so­ğuk ne­de­niy­le olu­şan çat­lak­lar,cilt do­ku­su­nun ye­ni­len­me­si iş­le­mi­nin de­ği­şik ne­den­le­re bağ­lıola­rak ya­vaş­la­dı­ğı ya da de­ğiş­ti­ği ol­gu­lar­da (yaş­lı­lık, çe­şit­likoz­me­tik­le­rin oluş­tur­du­ğu lez­yon­lar) en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gibi­ri­ne kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Doz Önerisi:Fito İntertulle: Gün­de 1-2 kez uy­gu­la­nır. Gaz­lı be­zin da­ima nem­li ve yu­mu­şakkal­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. An­ti­sep­tik ve an­ti­bi­yo­tik içe­rendi­ğer ürün­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir. Fito Krem: Gün­de2 kez has­ta­lık­lı böl­ge­ye sü­rü­le­rek, ha­fif ma­saj­la ye­di­ri­lir. Lo­kalaler­jik be­lir­ti­ler gö­rü­lür­se te­da­vi ke­sil­me­li­dir.

Fito adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki