TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  17 Şubat 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gas­ti­fam FilmTab­letMü­nir Şa­hin

Fa­mo­ti­din

Ambalaj: 40 mgx30 ve 60 tab­let.

Eşdeğeri:Du­ovelFilm Tab­let: 40 mgx30ve 60 tablet (Sa­no­vel); Fa­mo­din Tab­let: 40 mgx30 tablet (İl­san); Fa­mo­gast Film Tab­let: 40 mgx30 tablet (Sa­ba); Fa­mo­serFilm Tab­let: 40 mgx30tablet (Bi­o­far­ma); Fa­mo­tep Tab­let:40 mgx30 tablet (Ye­ni İlaç); Fa­mot­sanTab­let: 40 mgx30 tablet (Drog­san); Gas­terolFilm Tab­let: 40 mgx30tablet (Terra); Gast­ro­fam Film Tab­let: 40 mgx30 tablet (Ata­bay); Gast­ro­si­din Tab­let:40 mgx30 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Ne­o­tabFilm Tab­let: 40 mgx30tablet (De­va); Ne­vo­fam Tab­let:40 mgx30 tablet (Mustafa Nevzat); No­ti­dinFilm Tab­let: 40 mgx30tablet (No­bel); Pep­dif Film Tab­let:40 mgx30 tablet (Sanofi-Aventis).

End.:Du­ode­nalül­ser ve benign gast­rik ül­ser­le­rin te­da­vi­sin­de, du­ode­nal ül­ser­le­rinnük­sü­nü ön­le­me­de, Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mu gi­bi aşı­rı sek­res­yondu­rum­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Fa­mo­ti­di­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Lak­tas­yon dö­ne­min­de kul­la­nıl­maz ve 18 ya­şın­dankü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Böb­rek fonk­si­yon ye­ter­siz­li­ğin­deted­bir­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı kesin ge­re­ki­yor­satıb­bi kont­rol al­tın­da ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Na­di­renbaş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ka­bız­lık ve­ya di­ya­re­ye rasla­na­bi­lir.

Doz Önerisi:Du­ode­nalÜl­ser Baş­lan­gıç Te­da­vi­sin­de: 4-8 haf­tasü­rey­le öne­ri­len doz, ge­ce yat­ma­dan ön­ce alı­nan 40 mg’lik 1 tab­let­tir.Du­ode­nal ül­ser­ler­de nüks­le­rin ön­len­me­si için ya­pı­lan sü­rek te­da­vi­sin­deöne­ri­len gün­lük doz, ge­ce yat­ma­dan ön­ce alı­nan ya­rım tab­let­tir. Te­da­vi ge­nel­de 6 ay sü­rer. Se­lim Gast­rik Ül­ser: Te­da­vi sü­re­si 4-6 haf­ta olup,doz, ge­ce yat­ma­dan ön­ce alı­nan 40 mg’lik 1 tab­let­tir. Zol­lin­ger-El­li­son Send­ro­mu: Te­da­vi­ye her 6 sa­at­te bir alı­nanya­rım tab­let ile baş­la­nır.

Gastifam adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki