TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gyno-Tra­vo­gen Ovül     Schering

İzo­ko­na­zol nit­rat

Ambalaj: 600 mgx1 ovül ve 1 el­di­ven.

End.:Va­ji­na­nınman­tar en­fek­si­yon­la­rı (özel­lik­le Can­di­da’ya bağ­lı man­tar en­fek­si­yon­la­rı)ve Gram-po­zi­tif (sta­fi­lo­kok­lar, strep­to­kok­lar ve mik­o­kok­lar gi­biikin­cil en­fek­si­yon lez­yon­la­rı oluş­tu­ran) bak­te­ri­ler­le ka­rı­şıkman­tar en­fek­si­yon­la­rı.

Kontr.E.: Bi­lin­me­mek­te­dir.

Uyar.: Fe­tüs üze­rin­de ola­sı is­ten­me­yenet­ki­le­re bir ön­lem ola­rak, ge­be­le­re, ge­be­lik­le­ri bo­yun­ca, ola­bil­di­ğin­ceilaç ve­ril­me­me­si gü­nü­müz­de ka­bul edi­len bir pren­sip ol­ma­sı­na rağ­men,izo­ko­na­zol nit­ra ile ya­pı­lan hay­van de­ney­le­rin­den ya da kli­nik de­ne­yim­ler­denedi­ni­len hiç­bir bul­gu, izo­ko­na­zo­lun ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­sıge­rek­ti­ği­ne işa­ret et­me­mek­te­dir.

Yan E.:Ge­nel­lik­leiyi to­le­re edi­lir. Ba­zan va­ji­na­da var olan yan­ma, ka­şın­ma, akın­tı gi­bitah­riş semp­tom­la­rı ar­ta­bi­lir. Uzun sü­ren te­da­vi­ler so­nun­da sis­te­mik et­ki­lergö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ovül va­ji­na­ya de­rin­ce uy­gu­la­nır. Bu uy­gu­la­ma­nınuy­ku­dan ön­ce, ya­tar du­rum­da ve pa­ke­tin için­de­ki par­mak­lık­lar yar­dı­mıy­laya­pıl­ma­sı en uy­gu­nu­dur. Adet ka­na­ma­sı sı­ra­sın­da te­da­vi ya­pıl­ma­ma­lı­dır.

GynoTravogen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki