TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Hib­TITER Fla­konWyeth

Saf­laş­tı­rıl­mış b ti­piHe­mo­fi­lus inf­lu­en­zae kap­sü­ler an­ti­jen oli­go­sak­ka­rid­le­ri 10 mg, dif­te­ri CRM197 pro­te­inkon­jü­ga­tı 25 mg/0.5 mL

Ambalaj: Tek doz­luk 1 fla­kon (0.5 mL).

End.:2 ay ile71 ay ara­sı ço­cuk­la­rın b ti­pi H. inf­lu­en­zae’nin ne­den ol­du­ğu in­va­ziv has­ta­lık­la­ra kar­şı im­mü­ni­zas­yo­nuiçin en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Mul­ti­doz uy­gu­la­ma­da, dif­te­ri tok­so­idi ve­ya ti­omer­salgi­bi aşı­nın her­han­gi bir bi­le­şe­ni­ne kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te Hib­TI­TER için birkont­ren­di­kas­yon­dur.

Uyar.: Her­han­gi bir bi­yo­lo­jik ürü­nün en­jek­si­yo­nun­danön­ce he­kim, al­ler­jik ve­ya di­ğer yan et­ki­le­rin ön­len­me­si için bi­li­nenbü­tün ön­lem­le­ri al­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Aşı­nın, bü­yük pe­ri­fe­ral si­nir­ler­den ka­çın­ma­yaözen gös­te­ri­le­rek, kal­ça ve­ya del­to­id or­ta la­te­ral kas­la­rı­na, IMyol­dan en­jek­te edil­me­si ge­re­kir. 2-6 ay­lık be­bek­ler için aşı­la­ma do­zu,yak­la­şık 2 ay aray­la üç ay­rı 0.5 mL en­jek­si­yo­nu­dur. 7-11 ay­lık olanve da­ha ön­ce aşı­lan­ma­mış be­bek­le­re yak­la­şık 2 ay aray­la iki ay­rı en­jek­si­yonya­pıl­ma­lı­dır. 12-14 ay­lık olan ve da­ha ön­ce aşı­lan­ma­mış be­bek­le­rebir en­jek­si­yon ya­pı­lır. Aşı­la­nan bü­tün ço­cuk­la­ra 15 ay­lık ve­ya da­habü­yük­ken, fa­kat ön­ce­ki doz­dan en az 2 ay son­ra tek bir ra­pel do­zu ve­ril­me­li­dir.15-71ay­lık olan ve da­ha ön­ce aşı­lan­ma­mış be­bek­le­re tek bir en­jek­si­yo­nya­pıl­ma­lı­dır. Pre­ma­tü­re be­bek­ler, do­ğum­dan baş­la­ya­rak kro­no­lo­jikyaş­la­rı­na gö­re aşı­lan­ma­lı­dır.

HibTiter adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki