TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Hi­ru­do­id For­te Krem     Santa Farma

Mu­ko­po­li­sak­ka­ridpo­li­sül­fat 4.45 mg/g

Ambalaj: 40 g’lik tüp­.

Hi­ru­do­id For­te Jel

Mu­ko­po­li­sak­ka­ridpo­li­sül­fat 4.45 mg/g

Ambalaj: 40 g’lik tüp­.

End.:An­ti­ko­agü­lan,fib­ri­no­li­tik, enf­la­mas­yon ve öde­mi ha­fif­le­ti­ci, bağ do­ku­su re­je­ne­ras­yo­nu­nuhız­lan­dı­rı­cı et­ki­le­re sa­hip­tir. Fi­le­bit, trom­bo­fi­le­bit, trav­ma­tikne­den­ler­le olu­şan eki­moz, ödem ve he­ma­tom­la­rın te­da­vi­sin­de; sertned­be­le­rin yu­mu­şa­tıl­ma­sın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­dirola­rak lo­kal a­şı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:HirudoidForte Krem: 3-5 cm krem (has­ta böl­ge­ninge­niş­li­ği­ne gö­re ve baş­lan­gıç­ta da­ha faz­la ola­cak şe­kil­de) has­ta­lık­lıcilt böl­ge­si­ne par­mak­la ha­fif­çe ya­yı­la­rak sü­rü­lür ve gün­de bir­kaçkez tek­rar­la­nır. İon­to­fo­rez ve fo­on­fo­rez gi­bi fi­zik­sel te­da­viyön­tem­le­riy­le bir­lik­te uy­gu­la­na­bi­lir. İon­to­fo­rez­de ka­tod, kre­minsü­rül­dü­ğü ye­ri­n üs­tü­ne uy­gu­la­nır.  Hirudoid Forte Jel: 3-5 cm jel hastalıklı cilt bölgesineparmakla hafifçe yayı­larak sürülür ve günde birkaç kere tekrarlanır. Göze,açık ya­ralara ve mukozalara (ağız) değdiril­me­­melidir. İontoforezde katodaltına uygulanarak kulla­nı­labilir.

Hirudoid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki