TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ho­lo­xan F­la­kon    Eczacıbaşı-Baxter

İfos­fa­mi­d

Ambalaj: 0.5 gx1 fla­kon ve 13 mL’lik en­jek­si­yon­luksu : 1 gx1 fla­kon ve 25 mL’lik en­jek­si­yon­luk su : 2 gx1 fla­kon ve 50 mL’lik en­jek­si­yon­luk su.

End.: Bronş kar­si­no­mu, over kar­si­no­mu, tes­tis tü­mör­le­ri,yu­mu­şak do­­ku sar­ko­mu, me­me kar­si­no­mu, pank­re­as kar­si­no­mu, hi­per­nef­ro­ma,en­do­met­ris kar­si­no­mu ve ha­bis len­fo­ma gi­bi ifos­fa­mid te­da­vi­si­nedu­yar­lı ame­li­yat edi­le­me­yen malign tü­mör­le­rin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: İfosfamide bilinen aşırı duyarlılık, ke­mik iliğifonksiyonunda ciddi azalma (özellikle önceden sitotoksik ajanlar veya radyoterapialmış hastalarda), enfeksiyon varlığı, böbrek fonksiyonu bozukluğu ve/veyaüriner akımın engellenmesi, sistit, gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyar.: Diabetus mellitus, kronik hepatik ve renal yetmezlik gibiimmün sistemi zayıflamış hastalar da özel dikkat gerektirir. Ürotoksik etkisinede­niy­le, prensip olarak, ifosfamid mesna ile kombine olarakkullanılmalıdır. Ge­beliğin ikinci yarı­sında ancak yaşamsal endikasyon varsakullanılmalı­dır. Anneler, ifosfamid ile tedavi edildikleri sürece emzir­me­melidir.

Yan E.: Kemik ili­ği supresyonu (lökositopeni, trombositopeni veanemi), hemorarjik sistit (makro- ve mikro-hematüri), hiperaminoasidüri, fosfa­türi,asidoz veya proteinüri gibi tübüler renal fonksiyon bozuklukları, kroniktübüler böbrek bozuklukları olan hastalarda raşitizm veya yetişkinlerdeosteomalazi, ensefalo­pati, takatsizlik, unutkanlık, depresif psikoz, oryantas­yonbozukluğu, hareketsiz duramama, konfüzyon, h­alü­sinasyonlar, beyincik ileilgili semptomlar, idrar tutamama ve konvülsiyonlar, bulantı ve kusma, geridönüşlü saç dökülmesi, anoreksi, diyare, konstipasyon, filebit veya pi­reksi,polinöropati, pnömonit, zayıf görme veya radyasyona reaksiyonda bir artışgörülebilir.

Etkileş.: Diğer sitostatikler veya radyasyon ile etkileşimin birsonucu olarak miyelotoksisitesi artabilir. Sisplatin, aminoglikozitler,asiklovir veya amfoterisin B, ifosfamidin nefrotoksik, hematotoksik venörotoksik (SSS) etkilerini artırabilir. İfosfami­din immünosupresif etkisinedeniyle, uygulanan aşılara yetersiz yanıt alınabilir. İfosfamid ile birliktekullanımı varfarinin antikoagülan etkisini arttırabilir. Allopurinol veya hidro­klo­rotiyazidinbirlikte uygulanmasıyla miyelosupresif etki artabilir. Klorpromazin, triiyodo­ti­ro­ninveya disülfiram gibi aldehid dehidrojenaz inhibitörleri ile birlikte kul­lanıl­dı­ğındaetki­si ve toksisitesi artabilir. İfosfamid kullanımı sülfo­nilüre­lerinhipoglisemik etkilerini artırabilir. Yakın zamanda veya birlikte kullanılmalarıhalinde, fenobarbital, fenitoin veya kloral hidrat ifosfamidin daha hızlımetabolize olmasına yol açabilir. Süksametoniumun kas gevşetici etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi: Dozaj, her hasta için bireysel olarak ayarlanmalıdır.Tedavi, sadece on­kolojide deneyimli hekimler tarafından uygulanmalıdır.Yetişkinlerde tek ilaçla tedavide, en yaygın uygulama biçimi bölünmüş dozlaradayanmaktadır. Genel olarak, Holoxan 5 gün arka arkaya, günde 1.2-2.4 g/m2’lik (60mg/kg’ye kadar) bölünmüş dozlarda intravenöz olarak verilir (bu enfüz­yonlarınsüresi, hacme bağlı olarak 30-120 dakika kadardır). Holoxan keza,genellikle 24 saatlik bir uzun süreli enfüzyon halinde olmak üzere, tek biryüksek doz olarak da verilebilir. Bu doz genellikle 5 g/m2 (125mg/kg)’dir ve her siklus için 8 g/m2 (200 mg/kg)’den fazla olmamalıdır.

Holoxan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki