TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
-->
:: Vademecum

Kar­ba­sif Tab­let    Yeni İlaç

Kar­ba­ma­ze­pin

Ambalaj: 200 mgx24 tablet.

Eşd.: Ka­ra­ze­pin Tab­let: 200 mgx25 tab­let (Terra); Ka­ze­pin Tab­let: 200 mgx24 tablet (Gün­sa); Teg­re­tol ­Tab­let: 200 mgx24 tablet (No­var­tis Pharma).

End.:Jeneralizetonik-klonik nöbetler (Grand mal). Kompleks semtomatolojisi olan kısminöbetler.Kısmi ve jeneralize nöbetlerin birarada olduğu karışık epilepsi nöbetleri.Trigeminus nevraljisi, glossofa­rengeal nevralji ve çeşitli nedenlere bağlınevralji ve nöropatiler. Multipl skleroz nedeniyle görülen çeşitlirahatsızlıklar, parestezi. Diabetes insipidus. Alkolü bırakma sendromu.

Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarakben­zerlik gösteren ilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık.Atriyoventriküler blok, geç­mişte kemik iliği dep­resyonu veya akut intermitantporfirisi olan hastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisiolduğundan karbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı öneril­mez.MAO inhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.

Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Kar­bama­ze­pin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dik­katlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbama­ze­pin nöbetleri alevlendirebilir.Nöbetlerin alevlenmesi ha­lin­de karbama­ze­pin kesilmelidir. Karbamazepinileri derecede kara­ciğer bozukluğu veya aktif karaciğer has­talığıdurumlarında derhal kesilmelidir. Epileptik gebe­lerin özel bir dikkatle tedaviedilmeleri gere­kir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayı içe­risinde ya­rar/zararoranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbama­zepin kullanan annelerbebeklerini, ola­sı yan etkiler (aşırı uyku, alerjik deri reaksiyonu gibi) bakı­mındanbebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Kar­ba­mazepinin neden oldu­ğusersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğini azaltabilir; bu nedenlehastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, ge­nellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT dü­zey­leri (karaciğer en­zim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona benzer etkisine bağlı olarak gelişen, ender durumlardaletarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nö­rolojik anormalliklerlebirlikte görülen su entok­si­kasyo­nu­na yol açan hiponatremi ve düşük plazmaosmolalitesi.

Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksi­fen, viloksa­zin, flu­o­ksetin, fluvoksamin, si­me­tidin,asetazolamid, danazol, desi­pra­min, niko­tinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazo­don, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josa­mi­sin, klaritromisin), azol­ler (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, pri­midon, progabid ve­yateofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klona­zepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir. Bu Alana Reklam verin!

Bu alana reklam verin, karlı çıkın,Hemde aylık sadece 75 YTL ye
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki