TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Aralık 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kar­ba­sif Tab­let    Yeni İlaç

Kar­ba­ma­ze­pin

Ambalaj: 200 mgx24 tablet.

Eşd.: Ka­ra­ze­pin Tab­let: 200 mgx25 tab­let (Terra); Ka­ze­pin Tab­let: 200 mgx24 tablet (Gün­sa); Teg­re­tol ­Tab­let: 200 mgx24 tablet (No­var­tis Pharma).

End.:Jeneralizetonik-klonik nöbetler (Grand mal). Kompleks semtomatolojisi olan kısminöbetler.Kısmi ve jeneralize nöbetlerin birarada olduğu karışık epilepsi nöbetleri.Trigeminus nevraljisi, glossofa­rengeal nevralji ve çeşitli nedenlere bağlınevralji ve nöropatiler. Multipl skleroz nedeniyle görülen çeşitlirahatsızlıklar, parestezi. Diabetes insipidus. Alkolü bırakma sendromu.

Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarakben­zerlik gösteren ilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık.Atriyoventriküler blok, geç­mişte kemik iliği dep­resyonu veya akut intermitantporfirisi olan hastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisiolduğundan karbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı öneril­mez.MAO inhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.

Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Kar­bama­ze­pin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dik­katlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbama­ze­pin nöbetleri alevlendirebilir.Nöbetlerin alevlenmesi ha­lin­de karbama­ze­pin kesilmelidir. Karbamazepinileri derecede kara­ciğer bozukluğu veya aktif karaciğer has­talığıdurumlarında derhal kesilmelidir. Epileptik gebe­lerin özel bir dikkatle tedaviedilmeleri gere­kir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayı içe­risinde ya­rar/zararoranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbama­zepin kullanan annelerbebeklerini, ola­sı yan etkiler (aşırı uyku, alerjik deri reaksiyonu gibi) bakı­mındanbebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Kar­ba­mazepinin neden oldu­ğusersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğini azaltabilir; bu nedenlehastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, ge­nellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT dü­zey­leri (karaciğer en­zim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona benzer etkisine bağlı olarak gelişen, ender durumlardaletarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nö­rolojik anormalliklerlebirlikte görülen su entok­si­kasyo­nu­na yol açan hiponatremi ve düşük plazmaosmolalitesi.

Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksi­fen, viloksa­zin, flu­o­ksetin, fluvoksamin, si­me­tidin,asetazolamid, danazol, desi­pra­min, niko­tinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazo­don, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josa­mi­sin, klaritromisin), azol­ler (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, pri­midon, progabid ve­yateofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klona­zepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir.

 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki