TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Haziran 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Li­ba­vit K Am­pul     Li­ba

K3 vi­ta­mi­ni(Me­na­di­on sod­yum­bi­sül­fit)

Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul.

End.:Me­na­di­on(K3 vi­ta­mi­ni) K vi­ta­mi­ni­nin sen­te­tik ana­lo­ğu­dur ve K vi­ta­mi­ninemi­lim ve sen­te­zi­nin tam ola­rak oluş­ma­dı­ğı du­rum­lar­da ge­li­şen (saf­rafis­tül­le­ri, obst­rük­tif sa­rı­lık, ül­se­ra­tif ko­lit, çö­li­yak has­ta­lı­ğı,bağ­ır­sak re­zek­si­yo­nu, pank­re­asın sis­tik fib­ro­zu, böl­ge­sel en­te­ritve an­ti­bak­te­ri­yel te­da­vi) hi­pop­rot­rom­bi­ne­mi­de kul­la­nı­lır. Ay­rı­casa­li­si­lat uy­gu­la­nı­mı ile olu­şan hi­pop­rot­rom­bi­ne­mi­de de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Du­yar­lıki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin son 2-3 haf­ta­sı için­de ge­be­le­reve ye­ni­do­ğan­la­ra me­na­di­on ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: K vi­ta­mi­ni ana­log­la­rı yük­sekdoz­da ve­ril­di­ğin­de bi­li­ru­bi­ne­mi­ye ne­den olur. Ye­ni­do­ğan­lar­dahe­mo­li­tik ane­mi, he­mog­lo­bi­nü­ri, be­yin ha­sa­rı ve ölüm gö­rü­le­bi­lir.Ge­be­li­ğin son 2-3 haf­ta­sın­da kul­la­nıl­dı­ğın­da, ye­ni do­ğa­cak­lar­datok­sik re­ak­si­yon­la­ra ne­den ola­bi­lir. Sü­te geç­ti­ğin­den, bu du­rum em­zi­renan­ne­ler­de dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Ya­vaş IV en­jek­si­yon yal­nız­ca ku­ma­rinti­pi an­ti­ko­agü­lan­la­rın aşı­rı doz­la­rı­na bağ­lı ölüm­cül ka­na­ma­lar­dakul­la­nıl­ma­lı­dır. 20 mg’yi aşan tek doz­lar ve­ya 40 mg’nin üze­rin­de­kitop­lam doz­lar an­ti­ko­agü­lan te­da­vi­si­ni güç­leş­ti­rir, üs­te­lik her­han­gibir ya­rar da sağ­la­maz. Ge­rek­li gö­rül­dü­ğü du­rum­lar­da SC kul­la­nı­la­bi­lir.

Yan E.:Al­ler­jikre­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. En­jek­si­yon ye­rin­de ağ­rı olu­şa­bi­lir.

Etkileş.:An­ti­ko­agü­lan­la­rınet­ki­le­ri­ni an­ta­go­ni­ze eder. Mi­ne­ral yağ­lar, ko­les­ti­ra­min, me­na­di­onunemilimini azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­le­re gün­de bir ve­ya iki kez 5-15 mg, ço­cuk­la­raise gün­de bir ve­ya iki kez 5-10 mg SC, IM ve­ya IV yol­dan uy­gu­la­nır.

LibavitK adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki