TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lib­kol Film Tablet   Sa­ba

Klor­di­a­ze­po­ksit 5mg, pi­pen­zo­lat bro­mür 2.5 mg

Ambalaj:50 tablet.

End.:Fonk­si­yo­nelve­ya or­ga­nik gast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­lar­da, pep­tik ül­ser te­da­vi­sin­deyar­dım­cı ola­rak, hi­pe­ra­si­di­te, hi­per­sek­res­yon, kro­nik gast­rit vegast­ro­in­tes­ti­nal hi­per­mo­ti­li­te du­rum­la­rın­da, bi­li­yer dis­ki­ne­zi­ler­de,ir­ri­tabl ko­lon, mu­koz ko­lit­ler ve akut en­te­ro­ko­lit­ler­de, ge­ni­to­üri­nersis­tem spaz­mı ve dis­ki­ne­zi­le­ri, dis­me­no­re ve pre­menst­rü­el ya­kın­ma­lar­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Pi­pen­zo­lat bro­mü­rün an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­si ne­de­niy­leglo­kom­lu­lar­da, benign pros­tat hi­pert­ro­fi­si olan­lar­da kul­la­nıl­maz.Klor­di­aze­pok­si­teve pi­pen­zo­lat bro­mü­re aşı­rı du­yar­lığı olan­la­ra ve­ril­mez.

Uyar.: Libkol alan has­ta­la­rın al­kol vediğer sant­ral si­nir sis­te­mi dep­re­san­la­rı alım­la­rın­da dik­kat­li ol­ma­la­rıge­re­kir. Ruh­sal can­lı­lık ve dik­kat is­te­yen alet ve araç kul­la­nı­mın­daözel bir dik­kat gös­te­ril­me­si ge­re­kir. Klor­di­aze­pok­sit alan has­ta­lar­dafi­zik ve psi­şik bağım­lı­lık çok en­der gö­rü­lür­se de alış­kan­lığa eği­li­miolan­la­rın dik­kat et­me­le­ri öne­ri­lir. Ben­zo­di­ya­ze­pin­le­rin ge­be­liğinilk üç ayın­da kul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı­dır. Ay­rı­ca em­zi­ren an­ne­le­rin kul­lan­ma­ma­sıge­re­kir.

Yan E.: Ba­zı has­ta­lar­da uyu­şuk­luk,atak­si, kon­füz­yon, de­ri dö­kün­tü­le­ri, ödem, menst­rü­el anor­mal­lik­ler,bu­lan­tı ve ka­bız­lık, li­bi­do azal­ma­sı görü­lebilir. Ag­ra­nü­lo­si­toz,sa­rı­lık ve he­pa­tik dis­fonk­si­yon ta­rif edil­miş­tir. An­ti­ko­li­ner­jiket­ki­den do­la­yı ağız ku­ru­luğu, gör­me bu­la­nık­lığı, id­rar sık­lığı vekons­ti­pas­yon ola­bi­lir.

Etkileş.: Libkolkullanımı sı­ra­sın­da diğer psi­kot­rop­lar alın­ma­ma­lı­dır. Özel­lik­le MAOin­hi­bi­tör­le­ri ve fe­no­ti­ya­zi­nin be­ra­ber­ce kul­la­nı­mın­da çok dik­kat­liolun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Doz has­ta­ya ve ge­rek­si­ni­me gö­reayar­lan­ma­lı­dır. Eriş­kin­ler için alı­şıl­mış doz, gün­de 3-4 kez 1 ve­ya 2tab­let­tir. Ye­mek­ler­denön­ce ve ya­tar­ken alın­ma­lı­dır.

Libkol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki