TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lo­pid FilmTab­let   Pfizer

Gem­fib­ro­zil

Ambalaj: 600 mgx30 ve 100 tablet.

End.:Kan­da­kiko­les­te­rol yük­sek­li­ği, kar­ma dis­li­pi­de­mi­ler ve kan­da trig­li­se­ridyük­sek­li­ği (Fred­rick­son sı­nıf­lan­dır­ma­sı­na gö­re IIa, IIb, ve IV ti­pihi­per­li­­pi­de­mi­ler) gös­te­ren has­ta­lar­da, ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğıve mi­yo­kard en­fark­­tü­sü­ne kar­şı pri­mer ko­ru­ma te­da­vi­sin­de ve di­ğerdis­li­pi­de­mi­le­rin (Fred­rick­son III ve V ti­pi dis­li­pi­de­mi­ler, di­ya­betile bir­lik­te gö­rü­len dis­li­pi­de­mi­ler ve ksan­to­ma­lı dis­li­pi­de­mi­ler)te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ka­ra­ci­ğer ve i­le­ri de­re­ce­de böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­luk­la­rı bu­lu­nan bi­rey­ler­de, bi­li­yer si­roz ol­gu­la­rın­da vesaf­ra ke­se­si has­ta­lık­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir. Gem­fib­ro­zi­le kar­şıdu­yar­lı ol­gu­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Gem­fib­ro­zil ko­les­te­ro­lün saf­ra­ya ge­çi­şi­ni ar­tı­ra­bi­lirve saf­ra ke­se­si has­ta­lık­la­rıy­la saf­ra taş­la­rı o­luş­ma­sı­na yol a­ça­bi­lir.Te­da­vi­den ön­ce has­ta­la­ra uy­gun di­yet ve di­ğer ön­lem­ler (ki­lo ver­me,eg­zer­siz) ö­ne­ril­me­li, di­a­be­tes mel­li­tus hi­po­ti­ro­i­di ol­gu­la­rın­dae­sas has­ta­lık­lar tam o­la­rak kont­rol al­tı­na a­lın­ma­lı­dır. Ge­be­ler, em­zi­ren an­ne­ler ve ço­cuk­lar­daem­ni­ye­ti ka­nıt­lan­ma­mış­tır.

Yan E.: Bu­lan­tı, kus­ma, dis­pep­si, ka­rınağ­rı­sı, me­te­o­riz­ma, di­ya­re şek­lin­de gast­ro­in­tes­ti­nal et­ki­ler;baş ağ­rı­sı, yor­gun­luk, hi­pes­te­zi, pa­res­te­zi, tat de­ği­şik­li­ği gi­biSS sis­te­miy­le il­gi­li yan et­ki­ler çok na­dir o­la­rak gö­rü­lür. Ka­ta­rakt,pe­ri­fe­ral da­mar has­ta­lık­la­rı, mi­yal­ji, rab­do­mi­yo­zis, vi­ral vebak­te­ri­yel en­fek­si­yon o­luş­ma­sı çok en­der­dir.

Etkileş.: An­ti­ko­a­gü­lan­lar­la et­ki­le­şir.Lo­ve­sta­tin­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Or­ta­la­ma do­z, gün­de 2 kez 1 tab­let­tir. Tab­let­ler,sa­bah ve ak­şam­la­rı, ye­mek­ten ön­ce bir mik­tar sı­vı ile alı­nır.

Lopid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki