TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Aralık 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lymphog­lo­bu­li­ne Se­rumSanofiPasteur

At kay­nak­lı an­ti­in­santi­mo­sit glo­bü­lin (ATG)

Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 fla­kon.

End.:Böb­rek,kalp, pank­re­as ve­ya ka­ra­ci­ğer transp­lan­tas­yon­la­rın­dan son­ra re­jek­si­yo­nunön­len­me­si ya da te­da­vi­si ile ap­las­tik ane­mi te­da­vi­sin­de ve GreftVer­sus Host has­ta­lı­ğı­nın te­da­vi­sin­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lmek­te­dir.

Kontr.E.:At pro­te­ini­nekar­şı bi­li­nen al­ler­ji, vi­ral ol­ma­yan ya da vi­ral kay­nak­lı cid­di en­fek­si­yon­la­rınge­li­şi­mi ve test do­zu­na ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ke­sin­lik­le has­ta­ne­de tıb­bi gö­ze­timve de­ne­tim al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Ür­per­me, ateş, kı­za­rı­klık, cilt­teka­şın­tı­lı dö­kün­tü­le, trom­bo­si­to­pe­ni, nöt­ro­pe­ni, se­rum has­ta­lı­ğıte­da­vi­nin ilk haf­ta­sı­nın so­nu­na doğ­ru gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Di­ğer im­mü­no­süp­re­san­lar­labir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da aşı­rı im­mü­no­süp­res­yon ris­ki var­dır. Can­lıate­nüe aşı­lar, im­mü­no­süp­re­sif te­da­vi sü­re­sin­ce ölüm­cül ola­bi­lenje­ne­ra­li­ze sis­te­mik en­fek­si­yon ris­ki ne­de­niy­le kont­ren­di­ke­dir.Kan ve kan ürün­le­riy­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Bir di­ğer so­lüs­yon­la,özel­lik­le li­pid­le­rin ay­nı en­füz­yon hat­tın­da eş­za­man­lı uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Yük­sek de­bi­li ge­niş bir ve­ne aşa­ğı­da be­lir­ti­lenşart­lar­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. İlk en­füz­yon­dan 1 sa­at ön­ce IV an­ti­his­ta­mi­nikuy­gu­lan­ma­lı­dır. Lymphmog­lo­bu­li­ne en­füz­yo­nu, se­rum fiz­yo­lo­jik­te su­lan­dı­rıl­dık­tanson­ra ste­ro­id te­da­vi­siy­le bir­lik­te ya­pıl­ma­lı­dır. Re­jek­si­yon ön­len­me­sin­de:1-3 haf­tabo­yun­ca 1 fla­kon/10 kg vü­cut ağır­lı­ğı/24 sa­at doz­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.Te­da­vi, doz azal­tıl­ma­sı­na ge­rek ol­ma­dan ke­si­le­bi­lir. Re­jek­si­yon kri­zi­ te­da­vi­sive akut Greft ver­sus Host Has­ta­lı­ğı: Kli­nik ve bi­yo­lo­jik iyi­leş­me sağ­la­nın­ca­ya ka­dar1-2 fla­kon/10 kg vü­cut ağır­lı­ğı/24 sa­at uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ap­las­tik ane­mi te­da­vi­si: 5 gün bo­yun­ca, 1-2 fla­kon/10 kgvü­cut ağır­lı­ğı/24 sa­at do­zun­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Lymphoglobuline adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki