TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mar­ca­i­ne ‰5 En­jek­tabl So­lüs­yon    AstraZeneca

Bu­pi­va­ka­i­n HCl

Ambalaj: 100 mg/20 mLx1 fla­kon.

End.:De­rin kasgev­şe­me­si­nin ge­rek­me­diği uzun sü­re­li si­nir ile­tim (kon­dük­si­yon)blok­la­rı ve epi­du­ral anes­te­zi ve obs­tet­rik anes­te­zi için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Amid gru­bulo­kal anes­te­zik­le­re aşı­rı du­yar­lı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. İnt­ra­ve­nözre­gi­o­nal anes­te­zi­de (Bi­er blo­ku) kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bu­pi­va­ka­inin yan­lış­lık­la da­mariçi­ne en­jek­te edil­me­si­ni ön­le­mek için bü­yük özen gös­te­ril­me­li­dir.12 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­la­ra uy­gu­lan­ma­sı öne­ril­mez. Bu­pi­va­ka­inan­ne sü­tü­ne ge­çer an­cak, te­da­vi edi­ci doz­lar­da an­ne sü­tü­ne ge­çenmik­tar çok az ol­duğun­dan, ço­cuğu et­ki­le­me teh­li­ke­si yok­tur.

Yan E.:Dil­de uyuş­ma,ser­sem­lik, baş dön­me­si, bu­la­nık gör­me, tre­mor ve bun­la­rı iz­le­yen uy­kuha­li, kon­vül­zi­yon­lar, bi­linç kay­bı ve so­lu­num dur­ma­sı, hi­po­tan­si­yonve mi­yo­kard dep­res­yo­nu gö­rü­lebilir.

Doz Önerisi: Yalnızca anestezi konusunda deneyimlihekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.

Mar­ca­i­ne-Spi­nal En­jek­tabl

Bu­pi­va­ka­i­n HCI

Ambalaj: 20 mg/4 mLx5 ampul.

End.:2-3 sa­atsü­re­li üro­lo­jik cer­ra­hi­de ve alt eks­tre­mi­te ame­li­yat­la­rıy­la45-60 da­ki­ka sü­ren ba­tın cer­ra­hi­sin­de spi­nal anes­te­zi ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Amid gru­bulo­kal anes­te­zik­le­re aşı­rı du­yar­lı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Uy­gu­la­nantur­ni­ke­nin gev­şe­me­si­ne bağ­lı ola­rak, ge­nel do­la­şı­ma ge­çe­bi­le­cekolan bu­pi­va­ka­in, sis­te­mik tok­sik et­ki­le­re ne­den ola­bi­le­ceğin­den,int­ra­ve­nöz re­gi­o­nal anes­te­zi­de (Bi­er blo­ku) kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.:Sant­ral si­nirsis­te­mi re­ak­si­yon­la­rı, dil­de uyuş­ma, ser­sem­lik, baş dön­me­si, bu­la­nıkgör­me, tre­mor ve bun­la­rı ta­kip eden uy­ku ha­li, kon­vül­zi­yon­lar, bi­linçkay­bı ve so­lu­num dur­ma­sı­ görülebilir. Hi­po­tan­si­yon ve mi­yo­kard dep­res­yo­nugörülebilir.

Doz Önerisi: Cer­ra­hi­de spi­nal anes­te­zi içinye­tiş­kin­le­re öne­ri­len or­ta­la­ma doz 2-3-4 mL (10-15-20 mg) bu­pi­va­ka­inhid­rok­lo­rür­dür.

Marcaine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki