TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

M-Es­lon Mik­ro­pel­let Kap­sül       No­bel

Mor­fin sül­fa­t

Ambalaj: 10 mgx21 kap­sül :: 30 mgx14 kap­sül :: 60 mgx7 kap­sül :: 100 mgx7 kapsül.

End.:Şid­det­likro­nik ağ­rı­lar ve/ve­ya di­ğer anal­je­zik­le­re di­renç­li kan­ser ağ­rı­la­rın­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Res­pi­ra­tu­varyet­mez­lik, ne­de­ni bi­lin­me­yen akut ab­do­mi­nal send­rom, kra­ni­yal trav­mave int­rak­ra­ni­yal ba­sınç ar­tı­şı, kon­vül­zif du­rum­lar, akut al­ko­likin­tok­si­kas­yon ve de­li­ri­um tre­mens, 30 ay­lık­tan kü­çük ço­cuk­lar veMAO in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mor­fin sül­fat nar­ko­tik bir ilaç­tır ve tek­rar­la­yanuy­gu­la­ma­lar­da fi­zik­sel ba­ğım­lı­lık, psi­şik ba­ğım­lı­lık ve to­le­ransge­li­şir. Uzun sü­re­li kul­la­nım­lar­dan son­ra ila­cın ani­den ke­sil­me­siyok­luk send­ro­mu­na ne­den olur.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­ler bu­lan­tı, kons­ti­pas­yon ve ba­zan da kus­ma­dır. Se­das­yon ve­yaek­si­tas­yon, int­rak­ra­ni­yal ba­sınç ar­tı­şı, saf­ra ka­na­lın­da ba­sınçar­tı­şı, üret­ral ste­noz ve­ya pros­ta­tik ade­no­ma ol­gu­la­rın­da üri­nerre­tan­si­yon da görülebilir. Te­ra­pö­tik doz­lar­da ha­fif res­pi­ra­tu­var dep­res­yonşid­det­li ve fa­tal ola­bi­lir.

Etkileş.:MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lete­da­vi­ye ara ver­dik­ten son­ra en az 15 gün için­de nar­ko­tik anal­je­zik­lerkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Pet­hi­din­le bir­lik­te kul­la­nım so­nu­cu cid­di ve­yafa­tal olay­lar göz­len­miş­tir. SSS dep­re­san­la­rı ve tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­larmor­fin­le bir­lik­te kul­la­nıl­dık­la­rın­da mor­fi­nin et­ki­si­ni ve aşı­rıdo­zaj ris­ki­ni ar­tı­rır­lar.

Doz Önerisi: Öne­ri­len eriş­kin do­zu 12 sa­at aray­la gün­de 2 kez10 mg’lik 1 kap­sül­dür. Do­zaj ağ­rı­nın şid­de­ti­ne ve uy­gu­la­nan di­ğer anal­je­zikte­da­vi­le­re gö­re de­ğiş­ken­lik gös­te­rir. Eğer ağ­rı azal­mı­yor­sa ve­yamor­fi­ne kar­şı to­le­rans ge­liş­miş­se 10, 30, 60 ve 100 mg’lik M-Es­lon mik­ro­pel­let kap­sül­ler de­ği­şikkom­bi­nas­yon­lar­da ve­ya tek ba­şı­na kul­la­nı­la­rak doz ar­tı­rıl­ma­lı­dır.Doz­lar ara­sın­da­ki12 sa­at­lik sü­re ko­run­ma­lı­dır.

Meslon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki