TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Myra­lon Tab­let     Or­ga­non

Eti­ni­lest­ra­di­ol0.02 mg, de­so­gest­rel 0.15 mg

Ambalaj: 21 tablet.

End.:Gebeliğiönlemede kullanılır.

Kontr.E.:Ge­be­lik,kar­di­yo­vas­kü­ler ya da se­reb­ro­vas­kü­ler bo­zuk­luk­lar, ağır hi­per­tan­si­yon,ağır ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rı ya da öz­geç­miş­te bu du­rum­la­rın var­lı­ğıve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri­nin nor­ma­le dön­me­miş ol­ma­sı; ko­les­ta­tiksa­rı­lık; öz­geç­miş­te ge­be­lik sa­rı­lı­ğı ya da ste­ro­id kul­la­nı­mı­nabağ­lı sa­rı­lık; Ro­tor send­ro­mu ve Du­bin John­son send­ro­mu, est­ro­je­nebağ­lı tü­mör var­lı­ğı ya da kuş­ku­su, en­do­met­ri­um pla­zi­si, ne­de­niteş­his edil­me­miş va­ji­nal ka­na­ma, por­fir­ya, hi­per­li­pop­ro­te­ine­mi,özel­lik­le kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık­la­ra yol aça­bi­le­cek di­ğer riskfak­tör­le­ri var­lı­ğın­da, öz­geç­miş­te ge­be­lik sı­ra­sın­da ya da ste­ro­idkul­la­nı­mın­da şid­det­li pru­ri­tus ya da her­pes ges­ta­ti­onis var­lı­ğın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Her­han­gi bir trom­bo­em­bo­lik olay be­lir­ti­sin­deila­cın kul­la­nı­mı­na he­men son ve­ril­me­li­dir. Si­ga­ra içen­ler­de vas­kü­ler has­ta­lık­la­rınris­ki ar­tar. Oral kont­ra­sep­tif­le­ri uzun sü­re kul­la­nan­la­rın, di­ğerbü­tün ka­dın­lar gi­bi, yıl­da bir kere va­ji­nal sme­arı içi­ne alan ji­ne­ko­lo­jikbir kont­rol­den geç­me­si ge­rek­li­dir.

Yan E.: Ara ka­na­ma­sı, ilaç alı­mın­danson­ra ame­no­re, ser­viks sal­gı­sın­da de­ği­şik­lik, ute­rus fib­rom­la­rın­dabü­yü­me, en­do­met­ri­ozi­sin ağ­ır­laş­ma­sı, bel­li ba­zı va­ji­nal en­fek­si­yon­lar,me­me­ler­de du­yar­lık, ağ­rı, bü­yü­me sal­g, bu­lan­tı, kus­ma, ko­le­li­ti­azis,ko­les­ta­tik sa­rı­lık, trom­boz, hi­per­tan­si­yon, klo­az­ma, eri­te­ma no­do­sum,dö­kün­tü, kon­takt lens kul­la­nan­lar­da kor­ne­ada ra­hat­sız­lık, baş ağ­rı­sı,mig­ren, mi­zaç de­ği­şik­li­ği gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:An­ti­kon­vül­zan­lar,bar­bi­tü­rat­lar ve an­ti­bi­yo­tik­ler­le et­ki­le­şe­bi­lir. Ak­tif kö­mürve ba­zı lak­sa­tif­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da oral kont­ra­sep­tif­le­ringü­ve­nir­li­ği aza­lır ve dü­zen­siz ka­na­ma­lar gö­rü­le­bi­lir. Oral kont­ra­sep­tif­lerglu­koz to­le­ran­sı­nı azal­ta­bi­lir ve di­ya­be­tik­ler­de in­sü­lin ya dadi­ğer an­ti­di­ya­be­tik ilaç­la­ra ge­rek­si­ni­mi ar­tır­abi­lir.

Doz Önerisi: Adet ka­na­ma­sı­nın bi­rin­ci gü­nün­den iti­ba­ren her­günay­nı sa­at­te 21 gün ke­sin­ti­siz gün­de 1 tab­let alı­nır. 7 gün­lük ilaç­sızara­dan son­ra ye­ni ku­tu­ya baş­la­nır.

Myralon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki