TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ne­u­rog­ri­se­ovit Am­pul IMDe­va

I no­lu am­pul: B12vi­ta­mi­ni 1 mg. II no­lu am­pul: B1 vi­ta­mi­ni 100 mg, B6vi­ta­mi­ni 100 mg, li­do­kai­n HCI 10 mg

Ambalaj: 5 adet tip I am­pul ve 5 adet tip II ampul.

End.:Nev­ritve po­li­nev­rit­ler­de, tri­ge­mi­nus nev­ral­ji­si ve si­ya­tik­te, be­ri­be­rive be­ri­be­ri­ye bağ­lı nö­ro­lo­jik, kar­di­yo­vas­kü­ler ve gast­ro­in­tes­ti­nalsemp­­tom­lar­da, kro­nik al­ko­lik­ler­de ve bun­lar­da al­ko­le bağ­lı ola­rakor­ta­ya çı­kan sant­ral si­nir sis­te­mi ve kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem semp­tom­la­rın­da,per­ni­si­yöz ane­mi, hi­perk­rom mak­ro­si­ter ane­mi ve hi­pok­rom ane­mi­deen­di­ke­dir. B1, B6, ve B12 vi­ta­min­le­ri­nege­rek­si­ni­min art­tı­ğı ne­ka­hat dö­nem­le­rin­de, aşı­rı stres du­rum­la­rın­da,uzun sü­ren ge­niş spekt­rum­lu an­ti­bi­yo­tik ve­ya di­üre­tik kul­la­nan­lar­da,vi­ta­min emilimini et­ki­le­yen gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar­da, ge­be­likdö­ne­min­de de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kivi­ta­min­ler­den her­han­gi bi­ri­ne al­ler­ji­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: B12 vi­ta­mi­ni, omu­ri­li­ğin su­ba­kut de­je­ne­ras­yo­nu­nunsemp­tom­la­rı­nı mas­ke­le­ye­bi­le­ce­ğin­den, tam bir ta­nı kon­ma­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.B6 vi­ta­mi­ni­nin em­zi­ren ka­dın­lar­da süt sal­gı­sı­nı azal­ta­bi­le­ce­ğiunu­tul­ma­ma­lı­dır. Si­ya­no­ko­ba­la­mi­nin plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nınyük­sel­di­ği op­tik nö­ro­pa­ti­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:B6vi­ta­mi­ni pa­res­te­zi, uy­ku ha­li ve dü­şük se­rum fo­lik asit dü­ze­yi­neyol aça­bi­lir.

Etkileş.:İNH, sik­lo­se­rinve oral kont­ra­sep­tif­ler, B6 vi­ta­mi­ni ge­rek­si­ni­mi­ni ar­tı­rır­lar.Par­kin­sonol­gu­la­rın­da L-do­pa te­da­vi­si üze­rin­de­ki bo­zu­cu et­ki­sin­den do­la­yıB6 vi­ta­mi­ni kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Bi­le­şi­min­de­ki vi­ta­min­le­rin do­ku­la­ra hız­lada­ğı­lı­mı­nın is­ten­di­ği ve gast­ro­in­tes­ti­nal yol­dan emi­li­min tam ol­ma­dı­ğıdu­rum­lar­da pa­ren­te­ral kul­la­nım için­dir. I no’lu am­pul ve II no’lu am­pulay­nı en­jek­tö­re çe­ki­le­rek baş­lan­gıç­ta gün­de bir kez, da­ha son­ra haf­ta­da2-3 kez IM ola­rak uy­gu­la­nır.

Neurogriseovit adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki