TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Nisan 2024, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ni­di­lat Yu­mu­şak Je­la­tinKap­sül     Sanofi-Aventis

Ni­fe­di­pi­n

Ambalaj: 10 mgx30 kapsül.

Eşdeğeri:Kar­di­latFilm Tab­let: 10 mgx30tablet (Fa­ko); Ni­di­card Yu­mu­şak Kap­sül:10 mgx30 kapsül (Ko­çak).

End.:Kronikstabil anjina pektoris (efor anjinası) ve vazospastik anjina pektoris (Prinzmetalanjina, var­yant anjina) gibi koroner arter hasta­lığı; esansiyel hipertansiyonve hipertansif krizler; primer ve sekonder Raynaud sendromunun tedavisindeendikedir

Kontr.E.:Ni­fe­di­pi­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve kar­diyovasküler şokta kullanılmamalıdır.Rifampisin ile birlikte kulla­nılmamalıdır. Nifedipin gebelikte kontrendikedir. Emzirme dönemindenifedipinin kullanılması elzem ol­duğu tak­dirde, öncelikle emzirmeye sonverilmelidir.

Uyar.: Kan basıncı çok düşük (sistolik kanbasıncının 90 mmHg'den düşük olduğu ciddi hipotansiyon) olan hastalarda,belirgin kalp yetmezliği ve cid­di aort stenozu olgularında dikkatliolunmalıdır. Özellikle tedavinin baş­­langıcında, nadiren anjina pektorisortaya çıkabilir. Miyokardiyal enfarktüsü has­talığın doğal sey­rinden ayırmakmüm­kün olmasa da, bazı izole olgularda miyokardiyal enfarktüs oluşumu ta­nım­lanmıştır.Karaciğer fonk­siyon bozukluğu olan hastaların dikkatle izlenmesi ve ciddiolgularda do­zun düşürülmesi gerekebilir. Şiddeti kişiden kişiye değişebilen,ilaca karşı reak­­siyonlar, araba sürme ve makine kullanma yeteneğinibozabilir.

Yan E.:En sıkgörülen yan etkileri asteni, ödem, periferik ödem, vazo­dilatasyon,palpitasyon, konstipasyon, baş dönmesi, baş ağrısıdır. Karın ağrısı, göğüsağrısı, bacak ağrısı, yorgunluk, ağrı, anjina pektoris benzeri semptomlar,hipotansiyon, postural hipotansiyon, taşikardi, senkop, diya­re, ağız kuruluğu,hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, bacak krampları, uyku­suzluk, sinirlilik,parestezi, uyku hali, vertigo, dispne, kaşıntı, deride kı­za­rıklık, noktüri,poliüri, anormal görme de bildi­rilmiştir.

Etkileş.:Nifedipininkan basıncını düşürücü etkisi diğer antihipertansiflerle artabilir. Ni­fedipinve digok­sinin birlikte veril­mesi, digoksin plazma dü­zeyinin yükselmesine yolaçabilir. Fenitoin ile nifedipinin birlikte kullanı­mında, nifedipi­ninbiyoyararlanımı azalır ve etkinliği zayıflar. Kinidinle bir­likte nife­dipinuygulandığında, bazı vakalarda plazma kinidin dü­ze­yinde azalma veya nife­dipininkesilmesiyle kinidin seviyesinde bir artış göz­lenmiştir.Quinupristin/Dalfopristin ile nifedipinin bir­likte kullanımı, nifedipininplazma konsantrasyonunda artışa yol açabilir. Si­me­tidin plazma nife­di­pindüzeyini yükseltir ve antihipertansif etkiyi arttırabilir. Rifam­pisinnifedipinin etkinliğini ve biyoyararlanımını azaltabilir. Diltiazem, nife­di­pinklirensini azaltır. Greyfurt suyu nifedipinin plazma konsant­ras­yo­nunuarttırabilir. Sisa­prid ile nifedipinin birlikte kullanımı nifedipininkonsantras­yonlarını arttırabilir.

Doz Önerisi: An­ji­nada gün­de 3x1 kap­sül oral yol­dan alı­nır. Ge­re­kir­se doz gün­de 3x2 kap­sü­lear­tı­rı­la­bi­lir. Prinz­me­tal an­ji­na­da doz gün­de 4 kap­sül­dür. Akut hi­per­tan­sif kriz­de kap­sül­lerağız­dan pat­la­tı­la­rak dil al­tın­dan emi­lir. Ge­re­kir­se ikin­ci kap­sül60 da­ki­ka son­ra ve­ril­me­li­dir.

Nidilat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki