TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Nisan 2024, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Oc­tos­tim Am­pul    ErKim

Des­mop­res­sin asetat

Ambalaj: 15 mg/1 mLx1 ampul.

End.:Te­da­vi­yeya da teş­hi­se yö­ne­lik ame­li­yat­lar­dan ön­ce, uza­mış ka­na­ma sü­re­si­ninkı­sal­tıl­ma­sı ve nor­ma­le dön­dü­rül­me­si ya da kon­je­ni­tal ya da ila­cabağ­lı trom­bo­sit dis­fok­si­yo­nu, üre­mi, ka­ra­ci­ğer si­ro­zu bu­lu­nanhas­ta­la­rın ve eti­yo­lo­ji­si bi­lin­me­yen uza­mış ka­na­ma sü­re­li has­ta­la­rınka­na­ma­la­rı­nı kont­rol al­tı­na al­ma­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Psi­ko­lo­jikpo­li­dip­si, sta­bil ol­ma­yan anjina pektoris, de­kom­pan­se kalp yet­mez­li­ğive von Wil­leb­rand has­ta­lı­ğı tip IIB has­ta­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Aşı­rı sı­vı yük­len­me­si­ni ve hi­po­nat­re­mi­yiön­le­mek için ön­lem­ler alın­ma­lı­dır. An­ti­dep­re­san­lar, klorp­ro­ma­zinve kar­ba­ma­ze­pin gi­bi an­ti­di­üre­tik hor­mon sa­lı­ve­ren mad­de­ler, tri­sik­likadi­tif an­ti­di­üre­tik et­ki ya­par­lar ve su tu­tul­ma­sı ris­ki­ni ar­tı­rır­lar.Ge­be­lik­tegü­ve­nir­li­ği ke­sin­lik ka­zan­ma­mış­tır. Em­zi­ren an­ne­ler üze­rin­de kont­rol­lüça­lış­ma yok­tur.

Yan E.:Te­da­vi gö­renhas­ta­la­rın çok azın­da yor­gun­luk, baş ağ­rı­sı, bu­lan­tı, mi­de ağ­rı­sıola­bi­lir.

Etkileş.:İn­do­me­ta­sindes­mop­res­si­ne ya­nı­tı ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: İn­va­ziv bir ame­li­yat­tan ön­ce ka­na­ma­nın kont­ro­lüve pro­fi­lak­si­sin­de SC yol­dan 0.3 mg/kg doz­da uy­gu­la­nır ya da se­rum fiz­yo­lo­jik­tesey­rel­ti­le­rek (50-100 mL), 15-30 da­ki­ka için­de IV en­füz­yon şek­lin­deve­ri­lir. Eğer olum­lu so­nuç alı­nır­sa, Oc­tos­tim baş­lan­gıç do­zu 6-12 sa­at aray­la1-2 kez tek­rar­la­na­bi­lir.

Octostim adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki