TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Şubat 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pen­bak Tab­letEc­za­cı­ba­şı

Ba­kam­pi­sil­in

Ambalaj: 800 mgx10 tablet.

Eşdeğeri:BakamsilinFilm Tablet: 800mgx10 tablet (Koçak).

End.: Am­pi­si­li­ne du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu solunum sistemi, ürogenital sistem,deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­lingru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re ve/ve­ya se­fa­los­po­rin­le­re kar­şı bi­li­nenaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Am­pi­si­li­nin ge­be­ler­dekul­la­nım gü­ven­li­ği ka­nıt­lan­ma­mış­tır. Am­pi­si­lin an­ne sü­tü­ne ge­çer.Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­da bu du­rum göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Glo­ssit,sto­ma­tit, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, psö­do­memb­ra­nöz ko­lit gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal;eri­tem, ma­kü­lo­pa­pü­ler kı­zar­tı, ür­ti­ker, mul­ti­form ve ba­zan eks­fo­li­ya­tifder­ma­tit gi­bi der­ma­to­lo­jik; ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nikpur­pu­ra, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz gi­bi he­ma­to­po­etiksis­te­mi il­gi­len­di­ren yan et­ki­ler iz­le­ne­bi­lir.

Etkileş.:Am­pi­si­lin,al­lo­pu­ri­nol ile kom­bi­ne edil­di­ğin­de cilt re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de nor­mal doz gün­de 2x400 mg, şid­det­lien­fek­si­yon­lar­da i­se gün­de 2x800 mg’dir. Komp­li­ke ol­ma­yan go­no­re­de 1600 mg Pen­bak 1 g pro­be­ne­sidi­le bir­lik­te tek doz o­la­rak ve­ri­lir. Ço­cuk­lar­da nor­mal doz gün­de 2 kez 12.5 mg/kg’dir. A­ğır en­fek­si­yon­lar­da doz i­kika­tı­na çı­ka­rı­la­bi­lir.

Penbak adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki