TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Plavix FilmTabletSanofi-Aventis

Klopidogrel

Ambalaj: 75 mgx28 tab­let.

Eşdeğeri: Karum Film Tablet:75 mgx28 tablet (Sanovel); PingelFilm Tablet: 75mgx28 tablet (Eczacıbaşı).

End.:Semp­to­ma­tikate­rosk­le­ro­tik has­ta­lık öy­kü­sü olan has­ta­lar­da (ge­çi­ril­miş strok,ge­çi­ril­miş mi­yo­kard en­fark­tü­sü, pe­ri­fe­rik ar­ter has­ta­lı­ğı gi­bi)vas­kü­ler is­ke­mik olay­la­rın (mi­yo­kard en­fark­tü­sü, strok, vas­kü­lerölüm) ön­len­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Klo­pi­dog­re­le kar­şı aşı­rı du­yar­lık, pep­­tik ül­serve int­rak­ra­ni­yal he­mo­ra­ji gi­bi ak­tif pa­to­lo­jik ka­na­ma­lar.

Uyar.: Trav­ma, cer­ra­hi ve­ya di­ğer pa­to­lo­jik şart­lar ne­de­niy­leka­na­ma ar­tı­şı ris­ki al­tın­da olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Klo­pi­dog­relka­na­ma sü­re­si­ni uza­tır. Has­ta­la­ra, klo­pi­dog­rel al­dık­la­rı tak­dir­deka­na­ma­nın dur­du­rul­ma­sı­nın nor­mal­den da­ha uzun sü­re ala­ca­ğı ve ola­ğandı­şı ka­na­ma­la­rı der­hal he­kim­le­ri­ne bil­dir­me­le­ri ge­rek­ti­ği be­lir­til­me­li­dir.Ge­be­lik­te an­cak açık­ça en­di­ke ol­du­ğu tak­dir­de kul­la­nıl­ma­lı­dır.İla­cın em­zi­ren ka­dın için öne­mi dik­ka­te alı­na­rak, em­zir­me­nin ya daila­cın ke­sil­me­si ko­nu­sun­da bir ka­ra­ra va­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Gast­ro­in­tes­ti­nal he­mo­ra­ji, int­rak­ra­ni­yalhe­mo­ra­ji, ka­rın ağ­rı­sı, dis­pep­si, gast­rit, kons­ti­pas­yon, dö­kün­tügö­rü­lebilir.

Etkileş.: Ase­til­sa­li­si­lik asi­tin ve klo­pi­dog­re­linkro­nik eş­za­man­lı uy­gu­la­ma­sı­nın gü­ven­li olup ol­ma­dı­ğı sap­tan­ma­mış­tır.Heparin ile kom­bi­nas­yo­nun gü­ve­nir­li­ği sap­tan­ma­mış olup, eş­za­man­lıuy­gu­la­ma dik­kat­le ya­pıl­ma­lı­dır. Var­fa­rin ile bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı­nıngü­ve­ni­lir olup ol­ma­dı­ğı sap­tan­ma­mış­tır. Klo­pi­dog­rel ve nap­rok­se­nineş­za­man­lı uy­gu­la­ma­sı giz­li gast­ro­in­tes­ti­nal kan kay­bı­nı ar­tır­mış­tır.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de gün­de 75 mg’lik tek doz ha­lin­de ve­ril­me­li­dir.Gün­de bir kez ye­mek­le be­ra­ber ve­ya ye­mek ara­la­rın­da alı­na­bi­lir.

Plavix adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki