TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pre­te­rax Tab­let   Ser­vi­er

Pe­rin­dop­ril 2 mg,in­da­pa­mid 0.625 mg

Ambalaj: 30tablet.

End.: Esan­si­yel hi­per­tan­si­yo­nun bi­rin­ciba­sa­mak ve sü­rek te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik­ler­lepo­tas­yum ve lit­yum tuz­la­rı ile bir­lik­te kul­la­nım, bi­la­te­ral re­nalar­ter ste­no­zu ve­ya iş­lev gö­ren tek böb­rek bu­lun­ma­sı, art­mış po­tas­yumdü­zey­le­ri. Pe­rin­dop­ri­le aşı­rı du­yar­lık, ön­ce­den an­ji­yo­ten­sin dö­nüş­tü­rü­cüen­zim in­hi­bi­tör te­da­vi­siy­le iliş­ki­li gö­rü­len an­ji­yo­nö­ro­tiködem (Qu­inc­ke öde­mi) öy­kü­sü, ge­be­lik, em­zir­me. Sül­fo­na­mid­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık,ağır böb­rek ye­ter­siz­li­ği, ka­ra­ci­ğer en­se­fa­lo­pa­ti­si ve­ya ağır ka­ra­ci­ğerye­ter­siz­li­ği, dü­şük po­tas­yum dü­zey­le­ri.

Uyar.: ACE in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­viedi­len has­ta­lar­da, na­di­ren yüz­de, ekst­re­mi­te­ler­de, du­dak­lar­da,dil­de, glot­tis­te ve/ve­ya la­renks­te an­ji­yo­nö­ro­tik ödem gö­rü­le­bil­ir.An­ji­yo­nö­ro­tik ödem la­renks öde­miy­le bir­lik­te ise öl­dü­rü­cü ola­bi­lir.Ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da tiyazit di­üre­tik­ler veiliş­ki­li mad­de­ler ka­ra­ci­ğer en­se­fa­lo­pa­ti­si­ne yol aça­bi­lir. İla­cındo­zu, böb­rek ye­ter­siz­li­ği­nin de­re­ce­si­ne gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.

Yan E.: Baş ağ­rı­la­rı, as­te­ni, ser­sem­likhis­si, duy­gu­la­nım dal­ga­lan­ma­la­rı ve/ve­­ya uy­ku bo­zuk­luk­la­rı,kramp­lar, or­tos­ta­tik olan ve­ya ol­ma­yan hi­po­tan­si­yon, cilt dö­kün­tü­le­ri,gast­ral­ji, iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, ka­rın ağ­rı­sı, ACE in­hi­bi­tör­le­ri­nebağ­lı ila­cın ke­sil­me­siy­le kay­bo­lan ök­sü­rük, çok na­dir ola­rak an­ji­yo­nö­ro­tiködem, ka­ra­ci­ğer ye­ter­siz­li­ği olan­lar­da ka­ra­ci­ğer en­se­fa­lo­pa­ti­siris­ki, kons­ti­pas­yon ve çok na­di­ren pank­re­atit.

Etkileş.: Lit­yum, spi­ro­no­lak­ton, tri­am­te­ren,po­tas­yum tuz­la­rı, as­te­mi­zol, bep­ri­dil, erit­ro­mi­sin IV, ha­lo­fant­rinpen­ta­mi­din, sul­top­rid, ter­fe­na­din, vin­ka­min ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sıöne­ril­mez. İn­sü­lin, hi­pog­li­se­mik sül­fo­ni­lü­re­ler, bak­lo­fen, NSAIilaç­lar, yük­sek doz sa­li­si­lat­lar, tri­sik­lik an­di­dep­re­san­lar, nö­ro­lep­tik­ler,kor­ti­ko­ste­ro­id­ler, tet­ra­ko­sak­tid, am­fo­te­ri­sin B (IV), glu­ko­kor­ti­ko­id­ler,mi­ne­ra­lo­kor­ti­ko­id­ler (sis­te­mik yol­la ve­ri­len), uya­rı­cı lak­sa­tif­ler,kalp gli­ko­zid­le­ri, ami­lo­rid, ki­ni­din, hid­ro­ki­ni­din, di­sop­ra­mid,ami­oda­ron, bre­til­yum, so­ta­lol, met­for­min, iyo­di­ne (ve­ya iyot­lan­mış)kontrast mad­de­ler, kal­si­yum (tuz­la­rı), sik­los­po­rin­ler ile bir­lik­tekul­la­nı­mın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.   

Doz Önerisi: Ter­ci­hen sa­bah­la­rı gün­de tek doz ola­rak kul­la­nı­lır.Kan ba­sın­cı­nın kont­rol al­tı­na alı­na­ma­dı­ğı du­rum­lar­da gün­lük doz 2tab­le­te çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Yaş­lı­lar­da te­da­vi­ye gün­de 1 tab­let ile baş­lan­ma­lı­dır.

Preterax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki