TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­ta­min Am­pul   Onko

Pr­o­ta­min HCI

Ambalaj: 5000IU/5 mLx1 ampul.

End.:İnt­ra­ve­nözve­ya sub­ku­tan he­pa­rin uy­gu­la­ma­sın­dan son­ra gö­rü­len cid­di he­mo­ra­jiol­gu­la­rın­da he­pa­ri­ni inak­ti­ve et­mek ve ekst­ra­kor­po­re­al do­la­şımve he­mo­di­ya­liz­den son­ra he­pa­ri­ni inak­ti­ve et­mek için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Pro­ta­mi­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Na­dir ol­gu­lar­da şo­ka ben­ze­yendu­rum­lar şek­lin­de re­ak­si­yon­lar gö­rül­müş­tür. Pro­ta­mi­ne kar­şı aler­jikre­ak­si­yon ola­sı­lı­ğı var­sa, bir test do­zu uy­gu­lan­ma­lı, uy­gun ba­zalan­ti­aler­jik te­da­vi ya­pıl­ma­lı ve pro­ta­min uy­gu­la­ma­dan ön­ce şo­kute­da­vi ede­cek ilaç­lar ha­zır bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Pro­ta­minve­ril­dik­ten son­ra kan ba­sın­cın­da bir düş­me ola­bi­lir.

Etkileş.: Pro­ta­min he­pa­rin­le bir komp­leksoluş­tu­rur ve böy­le­ce he­pa­ri­nin et­kin­li­ği­ni nöt­ra­li­ze eder. Çö­kel­tiolu­şa­bi­le­ce­ğin­den, di­ğer ajan­lar­la özel­lik­le an­ti­bi­yo­tik­ler verad­yo­kontrast ilaç­lar­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Kul­la­nı­la­cak doz ya­pı­lan ko­a­gü­las­yon kont­rol­le­ri­ninso­nuç­la­rı­na gö­re bu­lun­ma­lı­dır. Gö­rü­len he­mo­ra­jik du­rum­lar­daeğer he­pa­rin IV yol­la ve­ril­miş­se 1 am­pul pro­ta­min IV yol­la en­jek­teedi­lir, eğer he­pa­rin IM ve­ya SC ola­rak ve­ril­miş­se 1 am­pul pro­ta­minIV yol­la ve da­ha son­ra ge­rek­ti­ği du­rum­lar­da IM ola­rak uy­gu­la­nır.IV en­füz­yon­lar için 100-200 mL se­rum fiz­yo­lo­jik kul­la­nıl­ma­lı­dır.Müs­tah­zar ya­vaş en­jek­te edil­me­li­dir.

Protamin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki