TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­vi­ron Tab­let Schering

Mes­te­ro­lo­n

Ambalaj: 25 mgx20 tablet.

End.:Mes­te­ro­lon,iler­le­yen yaş­la ya­pı­mı ya­vaş ya­vaş aza­lan er­keğin go­nad hor­mon­la­rı­nın(and­ro­jen­le­rin) açığı­nı kar­şı­lar. Vü­cu­da öz­gü and­ro­jen­le­rin ye­ter­siz ve­ya ta­ma­menek­sik ol­duğu du­rum­lar, mes­te­ro­lon ile te­da­vi edi­le­bi­lir. Or­ta veile­ri yaş­ta­ki and­ro­jen ek­sik­liği­ne bağ­lı ya­kın­ma­lar, iş­gü­cün­deazal­ma, ko­lay yo­rul­ma, bel­lek za­yıf­lığı, kon­sant­ras­yon gü­cü­nün ge­ri­le­me­si,li­bi­do ve po­tens bo­zuk­luk­la­rı, si­nir­li­lik, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı,dep­re­sif du­rum­lar ve ge­nel ve­je­ta­tif ya­kın­ma­lar, sık­lık­la and­ro­jenek­sik­liği­ne bağ­lı­dır. Bu tür ya­kın­ma­lar, mes­te­ro­lon uy­gu­lan­dığın­daya ta­ma­men or­ta­dan kal­kar ya da iyi­le­şir.

Kontr.E.:Pros­tatkar­si­no­mu, mev­cut ve­ya ge­çi­ril­miş ka­ra­ciğer tü­mör­le­ri­nin var­lığın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: And­ro­jen­ler, sağ­lık­lı ki­şi­ler­dekas ya­pı­mı­nı ar­tır­mak ve­ya be­den­sel iş­gü­cü­nü ar­tır­mak ama­cıy­lauy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Mes­te­ro­lon sa­de­ce er­kek has­ta­lar için uy­gun­dur.

Yan E.: Na­dir ola­rak, sık ve uzun sü­re­lierek­si­yon­lar gö­rül­düğün­de doz azal­tıl­ma­lı ve­ya te­da­vi son­lan­dı­rıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: And­ro­jen ek­sik­liği­ne bağ­lı ya­kın­ma­lar ve po­tensbo­zuk­luk­la­rın­da te­da­vi baş­lan­gı­cın­da gün­de 3 kez 1 tab­let ve­ri­lir.İs­te­nen iyi­leş­me sağ­lan­dık­tan son­ra doz azal­tı­la­bi­lir. Te­da­vi­yegün­de 1-2 kez 1 tab­let­le de­vam edi­lir. En az bir­kaç ay sü­ren te­da­vi öne­ri­lir. Hi­po­go­na­dizm­desü­rek­li bir te­da­vi ge­rek­li­dir. Se­kon­der cin­si­yet özel­lik­le­ri­ninoluş­ma­sı için gün­de 3 kez 1-2 tab­let ay­lar bo­yun­ca ve­ri­lir. Sürek do­zuge­nel­lik­le gün­de 2-3 kez 1 tab­let­tir. Ste­ri­li­te, sperm sa­yı­sı­nın veka­li­te­si­nin iyi­leş­ti­ril­me­sin­de bir sper­mi­oge­nez sik­lu­su bo­yun­ca,ya­ni yak­la­şık 90 gün, gün­de 2-3 kez 1 tab­let kul­la­nı­lır. Kür­ler bir­kaçhaf­ta­lık ara­dan son­ra tek­rar­lan­ma­lı­dır. Post­pu­ber­tal Ley­dig hüc­reyet­mez­liğin­de eja­kü­lat­ta­ki fruk­­toz kon­sant­ras­yo­nu­nu ar­tır­makama­cıy­la bir­kaç ay bo­yun­ca gün­de 2 kez 1 tab­let uy­gu­la­nır.

Proviron adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki