TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ref­lor Kap­sülSanofi-Aventis

Sacc­ha­romy­ces bo­ular­dii

Ambalaj: 250 mgx10 kap­sül­.

Ref­lor Sa­şe

Sacc­ha­romy­ces bo­ular­dii

Ambalaj: 250 mgx10 sa­şe­.

End.:En­fek­si­yözve non-spe­si­fik is­hal­le­rin te­da­vi­sin­de ve an­ti­bi­yo­tik te­da­vi­si­nebağ­lı is­hal gi­bi sin­di­rim sis­te­mi ra­hat­sız­lık­la­rı­nın ön­len­me­sive te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Bir an­ti­bi­yo­tik ile bir­lik­te kul­la­nı­lı­yor­sa,an­ti­bi­yo­tik­le ay­nı za­man­da alı­na­bi­lir.

Kontr.E.: Du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­rek­liy­se, is­ha­lin şid­de­ti­ne gö­re oral ve­ya IVyol­la re­hid­ra­tas­yon uy­gu­la­nır.

Yan E.: Epi­gast­rik ra­hat­sız­lık ve me­te­orizm ra­por edil­miş­tir.An­cak bun­lar te­da­vi­yi bı­rak­tı­ra­cak ni­te­lik­te ol­ma­mış­tır.

Etkileş.:Sacc­ha­romy­cesbo­ular­dii fun­gal ya­pı­da ol­du­ğu için,an­ti­fun­gal ilaç­la­ra kar­şı du­yar­lı­dır.

Doz Önerisi: Reflor Kapsül: Ye­tiş­kin­ler­degün­de 1 ve­ya 2 kap­sül, ço­cuk­lar­da gün­de 1 kap­sül kul­la­nı­lır. 6 ya­şın­dankü­çük ço­cuk­lar­da müs­tah­za­rın li­yo­fi­li­ze toz içe­ren sa­şe for­mu kul­la­nıl­ma­lı­dır.İlaç gü­nün her­han­gi bir sa­atin­de alı­na­bi­lir, an­cak çok hız­lı bir et­kisağ­la­mak için ha­zım fa­ali­ye­ti­nin ol­ma­dı­ğı ye­mek ye­me sa­at­le­ri­nindı­şın­da alın­ma­sı öne­ri­lir.ReflorSaşe: Ye­tiş­kin­ler­de gün­­de 1 ve­ya 2 sa­şe, ço­cuk­lar­dagün­de 1 sa­şe kul­la­nı­lır. Sa­şe içe­ri­ği bir bar­dak su ve­ya şe­ker­li suiçin­de ka­rış­tı­rı­la­rak içi­lir. Sa­şe­nin ka­rış­tırıldı­ğı sı­vı sı­cakol­ma­ma­lı ve al­kol içer­me­me­li­dir. İlaç gü­nün her­han­gi bir sa­atin­dealı­na­bi­lir, an­cak çok hız­lı bir et­ki sağ­la­mak için ha­zım fa­ali­ye­ti­ninol­ma­dı­ğı ye­mek ye­me sa­at­le­ri­nin dı­şın­da alın­ma­sı öne­ri­lir.

Reflor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki