TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  17 Nisan 2024, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Re­mo­ra FilmTab­letNo­bel

Ro­ksit­ro­mi­sin

Ambalaj: 150 mgx10 film tablet.

Eşdeğeri:Ri­to­sinFilm Tab­let: 150mgx10 tablet (Bi­o­far­ma); Rok­so­lit Film Tab­let:150 mgx10 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Ru­lidFilm Tab­let: 150mgx10 tablet (Sanofi-Aventis).

End.:Du­yar­lıbak­te­ri­lerin ne­den ol­du­ğu ku­lak, bu­run ve bo­ğaz en­fek­si­yon­la­rı,so­lu­num yol­la­rı­nın en­fek­si­yon­la­rı, ge­ni­tal or­gan­la­rın en­fek­si­yon­la­rıylago­no­kok­sik en­fek­si­yon dı­şın­da sek­sü­el yol­dan bu­la­şan en­fek­si­yon­lar,de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­ryla ağız boş­lu­ğu­nun en­fek­si­yon­la­rın­daen­di­ke­dir. Ay­rı­ca has­ta ile te­ma­sı olan kim­se­ler­de me­nin­go­kok­sikme­nen­jit pro­fi­lak­si­si için kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.: Mak­ro­lid­le­re aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Si­sap­rid ya da er­got tü­re­vi va­zo­konst­rik­tör içe­ren pre­pa­rat­lar­lakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer yet­me­zli­ğin­de rok­sit­ro­mi­sin uy­gu­lan­ma­sıöne­ril­mez. Rok­sit­ro­mi­sin an­ne sü­tü­ne geç­ti­ği için, be­be­ğe ola­sırisk dik­ka­te alı­na­rak ge­re­kir­se ya te­da­vi ke­sil­me­li ya da em­zir­me­yeson ve­ril­me­li­dir. Ge­be­ler­de yal­nız çok ge­rek­li du­rum­lar­da ve­ril­me­live has­ta ya­kın­dan iz­len­me­li­dir.

Yan E.:Ba­zı has­ta­lar­dabu­lan­tı, kus­ma, mi­de ağ­rı­sı ve di­ya­re gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal yanet­ki­ler, aler­jik re­ak­si­yon­lar, SGOT ve SGPT gi­bi tran­sa­mi­naz­lar­dage­çi­ci yük­sel­me­ler, en­der ola­rak ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ve ko­les­ta­tikhe­pa­tit gö­rül­müş­tür.

Etkileş.:Rok­sit­ro­mi­sin,er­go­ta­min ve tü­rev­le­ri­nin et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Te­ofi­lin ilebir­lik­te ve­ril­di­ğin­de, te­ofi­li­nin plaz­ma dü­zey­le­rin­de ha­fif birar­tış ola­bi­lir. Bro­mok­rip­tin ile bir­lik­te kul­la­nır­ken dik­kat­liolun­ma­lı­dır. Kont­ra­sep­tif­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da ko­les­ta­tikhe­pa­tit ris­ki ar­ta­bi­lir. Rok­sit­ro­mi­sin sik­los­po­ri­nin bi­rik­me­si­neyol aça­bi­lir.

Doz Önerisi:Re­mo­ra ye­mek­ler­den ön­ce a­lın­ma­lı­dır. E­riş­kin­ler­de ö­ne­ri­lendoz gün­de 2 kez 150 mg (sa­bah 1, ak­şam 1 tab­let) ve­ya bir ke­re­de 300 mg(2 tab­let)’dir.

Remora adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki