TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­fal Tab­let    No­bel

Sin­na­ri­zin

Ambalaj: 25 mgx50 tab­let :: Fort tab­let 75 mgx20 tablet.

End.:İn­ter­mit­tankla­di­kas­yon, din­len­me sı­ra­sın­da­ki ağ­rı­lar, kas kramp­la­rı, Ray­na­udhas­ta­lı­ğı gi­bi pe­ri­fe­rik ar­ter has­ta­lık­la­rı­nın uzun sü­re­li te­da­vi­sin­de;ves­ti­bü­ler ir­ri­ta­bi­li­te ve Me­ni­ere has­ta­lı­ğın­da gö­rü­len be­lir­ti­le­rin(baş dön­me­si, ku­lak çın­la­ma­sı, bu­lan­tı, kus­ma gi­bi) te­da­vi ve pro­fi­lak­si­sin­de;ta­şıt tut­ma­sı­na kar­şı pro­fi­lak­tik amaç­la en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Hi­po­tan­sif has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Uyu­şuk­lu­ğa ne­den ola­bi­lir. Bu ne­den­le has­ta­lar, oto­mo­bil ve dik­katge­rek­ti­ren ma­ki­ne­le­ri kul­lan­ma­ma­la­rı yö­nün­de uya­rıl­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­de et­ki ve gü­ve­nir­li­ği be­lir­len­me­di­ğin­den,kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­di­ren aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı ve yor­gun­lukhis­si gö­rü­le­bi­lir. Yaş­lı has­ta­lar­da uzun sü­re­li te­da­vi­ler­de çokna­di­ren ekst­ra­pi­ra­mi­dal semp­tom­lar göz­le­ne­bi­lir.

Etkileş.: Bi­li­nen bir et­ki­le­şi­mi yok­tur.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de 3 kez1 tab­let­tir. İda­me do­zu has­ta­nın du­ru­mu­na gö­re gün­de 2 ve­ya 3 kez 1tab­let­tir. Ge­re­ğin­de doz gün­de 1-3 kez 75 mg (225 mg) ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir.6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da eriş­kin do­zu­nun ya­rı­sı uy­gu­la­nır.

Sefal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki