TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Si­ro­par Şu­rupAde­ka

Pi­pe­ra­zi­n he­ksa­hid­rat

Ambalaj: 100 mg/mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Ase­par Şu­rup: 100mg/mLx100 mL (Gün­sa); Hel­mi­par Şu­rup: 100 mg/mLx100 mL (Sa­ba).

End.:As­ca­rislumb­ri­co­ides (so­lu­can) ve En­te­ro­bi­us ver­mi­cu­la­ris (kıl­kur­du) te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pi­pe­ra­zinve tuz­la­rı­na ka­rşı du­yar­lı olan kim­se­ler­de, böb­rek, ka­ra­ciğ­er yet­mez­lik­le­rin­de(ye­ni ge­çi­ril­miş sa­rı­lık da­hil), nö­ro­lo­jik ha­sar­lar­da, epi­lep­si­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Eğer önem­li bir SSS ve gast­ro­in­tes­ti­nal sis­temve hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­u gö­rü­lür­se kul­la­nı­ma­ de­vam edil­me­me­li­dir.

Uyar.: Kıl­kur­du (ok­si­yür) te­da­vi­sin­den son­ra ge­rek bü­yük­ler­deve ge­rek­se ço­cuk­lar­da oto­en­fek­si­yon ola­bi­le­ce­ğin­den ilk te­da­vi­den2 haf­ta son­ra ay­nı te­da­vi bir kez da­ha tek­rar­lan­ma­lı­dır. Ay­nı ev­de­kişa­hıs­la­rın bi­rin­de kıl­kur­du gö­rü­lür­se, ev­de­ki herkesin ay­nı te­da­vi­yeta­bi tu­tul­ma­la­rı ge­re­kir.

Yan E.:Na­di­renbu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ür­ti­ker, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ku­lak çın­la­ma­sıgi­bi be­lir­ti­ler olu­şabilir. Na­di­ren he­mo­li­tik ane­mi gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Pi­ran­telve klorp­ro­ma­zin­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Ok­si­yürTe­da­vi­si: Bu te­da­vi­de doz, yaş ve vü­cutağı­r­lı­ğı­na gö­re he­sap­la­na­rak 7 gün bo­yun­ca gün­de tek doz ola­rak uy­gu­la­nır.Eriş­kin­ler­de ve 12 yaş/40 kg üs­tü ço­cuk­lar­da bir ke­re­de 3 öl­çek, 5-12yaş/17-40 kg ço­cuk­lar­da bir ke­re­de 2 öl­çek, 2-4 yaş/13-16 kg ço­cuk­lar­dabir ke­re­de 1 öl­çek, 2 yaş/13 kg al­tı ço­cuk­lar­da bir ke­re­de 50-75 mg/kg.As­ka­rid Te­da­vi­si: Sa­bah­la­rı tek doz ha­lin­de ve­ri­lir. Eriş­kin­ler­deve 10 yaş/34 kg üs­tü ço­cuk­lar­da bir ke­re­de 6 öl­çek, 6-10 yaş/21-33 kg ço­cuk­lar­dabir ke­re­de 4 öl­çek, 5-6 yaş/17-20 kg üs­tü ço­cuk­lar­da bir ke­re­de 3 öl­çek,2-4 yaş/13-16 kg ço­cuk­lar­da bir ke­re­de 2 öl­çek ve 2 yaş/13 kg al­tı ço­cuk­lar­dabir ke­re­de 120 mg/kg.

Siropar adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki