TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Spas­mo-Pa­nal­gi­ne Su­po­zi­tu­var      Ata­bay

Pa­ra­se­ta­mol 125mg, al­lo­bar­bi­tal 30 mg, adi­fe­ni­n HCI 25 mg

Ambalaj: 10 su­po­zi­tu­var.

End.:Ço­cuk­la­rınhi­pert­ro­fik pi­lor ste­no­zu, pi­lor spaz­mı, gaz san­cı­la­rı, ku­lak, baş,diş ve bo­yun ağ­rı­la­rı, ha­va­le nö­bet­le­ri, grip ve üşüt­me­den ile­ri ge­lenateş­len­me­ler, nez­le, sis­tit ve ço­cu­ğun din­gin­li­ğe ka­vuş­ma­sı is­te­nenbü­tün en­fek­si­yon­lar, çı­kık­la­rın re­dük­si­yo­nun­dan son­­ra­ki ağ­rı­lar,fı­tık, ek­to­pik tes­tis, sün­net ve tır­nak bat­ma­sı ame­li­yat­la­rın­danön­ce ve son­ra, böb­rek ve saf­ra ta­şı ko­lik­le­ri, diş çı­kar­ma za­man­la­rı,kı­rık ve ya­nık ağ­rı­la­rı ile bü­tün ağ­rı­lı ve spazm­lı du­rum­lar­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ağır böb­rekve ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bi­le­şim­de­ki al­lo­bar­bi­tal­den do­la­yı ba­ğım­lı­lıkya­pa­bi­lir.

Yan E.:Nor­malte­da­vi doz­la­rın­da ge­nel­lik­le iyi ta­ham­mül edi­lir. Na­di­ren cilt­tekı­za­rık­lık ve dö­kün­tü gi­bi aler­jik re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: 4-12 ay­lık süt ço­cuk­la­rın­da ma­kat­tan (ter­ci­hendış­kı­la­ma­dan son­ra) 1 su­po­zi­tu­var ko­nu­lur. 30 gün­lük­ten iti­ba­ren3 ay­lı­ğa ka­dar olan ço­cuk­lar­da su­po­zi­tu­va­rın ya­rı­sı ke­si­lip atı­la­rakdi­ğer ya­rı­sı gün­de 1 kez ma­kat­tan ko­nu­la­bi­lir. 2 ya­şı­na ka­dar olansüt ço­cuk­la­rın­da ma­kat­tan (ter­ci­hen dış­kı­la­ma­dan son­ra) 1 su­po­zi­tu­varko­nu­lur. Ge­rek­ti­ğin­de 24 sa­at içe­ri­sin­de 4-5 sa­at ara­lık­lar­la 1-2kez da­ha tek­rar­la­na­bi­lir.

Spasmopanalgine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki