TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sti­la­min Ampul IVSe­ro­no

So­ma­tos­ta­ti­n

Ambalaj: 250 mgx1 li­yo­fi­li­zeam­pul ve 1 çö­zü­cü am­pul :: 3 mgx1 li­yo­fi­li­ze am­pul ve1 çö­zü­cü ampul.

Eşdeğeri:Somatostatin-UCB Flakon: 250 mgx1flakon, 3 mgx1 flakon (UCB).

End.: İn­tes­ti­nal ve pank­re­as fis­tül­le­ri­nin te­da­vi­sin­de,sin­di­rim ka­na­lın­da­ki en­dok­rin tü­mör­le­rin aşı­rı mik­tar­da sal­gıyap­tı­ğı du­rum­lar­da semp­to­ma­tik te­da­vi ola­rak, mi­de/du­ode­num ül­se­ri,he­mo­ra­jik gast­rit ve özo­fa­gus va­ri­si gi­bi ne­den­le­re bağ­lı ola­rakçı­kan akut ve şid­det­li gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: So­ma­tos­ta­ti­ne kar­şı ön­ce­den gö­rül­müş aşı­rı du­yar­lıkdu­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:En­dos­ko­piy­lesap­tan­mış ve da­mar rüp­tü­rü­ne bağ­lı ar­te­ri­yel ka­na­ma­lar cer­ra­hi ola­rakte­da­vi edil­me­li­dir. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren ka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı,ay­rı­ca pre- ve post­na­tal dö­nem­ler­de has­ta­ya ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:En­füz­yo­nunbaş­lan­gı­cın­da gö­rü­le­bi­le­cek bir hi­pog­li­se­mi du­ru­mu­nu, 2-3 sa­atson­ra in­sü­lin sal­gı­sı­nın in­hi­be edil­me­si­ne bağ­lı kan şe­ke­ri­ninyük­sel­me­si iz­ler. Bu yüz­den, en­füz­yon sı­ra­sın­da has­ta­ya şe­ker ve­ril­me­me­li­dir.Ge­rek­li du­rum­lar­da, dü­şük doz­da in­sü­lin uy­gu­la­na­bi­lir. So­ma­tos­ta­tin,di­ğer gast­ro­in­tes­ti­nal hor­mon­la­rı da in­hi­be ede­bi­lir.

Etkileş.:So­ma­tos­ta­tinbar­­bi­tü­rat­la­rın uyu­tu­cu et­ki sü­re­si­ni uza­ta­bi­lir ve pen­tet­ra­zo­lünet­kin­li­ği­ni ar­tı­ra­bi­lir. Glu­koz ya da fruk­toz içe­ren çö­zel­ti­ler­leka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Özo­fa­gus va­ris­le­rin­den kay­nak­la­nan üst gast­ro­in­tes­ti­nalyol­da­ki akut ka­na­ma­lar­da 3.5 mg/kg/sa­aten­füz­yon tar­zın­da ve­ri­lir. Ka­na­ma dur­duk­tan son­ra ye­ni bir ka­na­ma­yıön­le­mek için 48-72 sa­at sü­rey­le te­da­vi­ye de­vam edil­me­li­dir. Top­lamte­da­vi sü­re­si 120 sa­at aş­ma­ma­lı­dır. Pank­re­as ame­li­ya­tı­nı iz­le­yenpos­to­pe­ra­tif komp­li­kas­yon­la­rın pro­fi­lak­tik te­da­vi­sin­de, Sti­la­min, cer­ra­higi­ri­şi­min baş­lan­gı­cın­da, 250 mg/sa­atdo­zun­da uy­gu­la­nır. Te­da­vi­ye 5 gün de­vam edi­lir.

Stilamin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki