TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sup­re­fact Pro İn­jec­ti­o­ne Fla­kon    Sanofi-Aventis

Bu­se­re­lin ase­tat 1mg/ml

Ambalaj: 5.5 mL’lik 2 fla­kon.   

Sup­re­fact Na­sal Sprey

Bu­se­re­lin ase­tat0.1 mg/doz

Ambalaj: 10 g’lik­ çö­zel­ti içe­ren bir fla­kon ve 1 do­zaj pom­pa­sı.

End.:Tes­tis­le­rinhor­mon ya­pı­mı­nın in­hi­be edil­me­si ge­re­ken pros­tat kar­si­no­mu ol­gu­la­rın­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Tü­mö­rünhor­mo­na pri­mer ola­rak du­yar­sız ol­du­ğu sap­tan­dı­ğı za­man ve­ya da­haön­ce tes­tis­ler cer­ra­hi yol­la çı­ka­rıl­mış­sa kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Özel­lik­leke­mik me­tas­taz­la­rı olan has­ta­lar­da ke­mik ağ­rı­la­rı­nın art­ma­sı­nave­ya or­ta­ya çık­ma­sı­na yol açar. Mik­si­yon güç­le­ri, me­sa­ne ve­ya böb­rek­ler­deid­rar re­tan­si­yo­nu, ba­cak kas­la­rın­da der­man­sız­lık, len­fos­taz gi­bibe­lir­ti­le­r gö­rü­le­bi­lir. Seks hor­mon­la­rı­nın azal­ma­sı ne­de­niy­lesı­cak bas­ma­sı, ik­ti­dar ve li­bi­do kay­bı gö­rü­lür. Tek tük ol­gu­da ağ­rı­lıol­ma­yan ji­ne­ko­mas­ti gö­rü­le­bi­lir. Ge­çi­ci baş ağ­rı­la­rı ve tek tükol­gu­da bu­run ka­na­ma­la­rı gö­rü­lür.

Doz Önerisi:SuprefactPro İnjectione: Gün­de 3 kere 0.5 mL SC ola­rakuy­gu­la­nır. Bu doz vü­cut ağır­lı­ğı­na bağ­lı ol­mak­sı­zın 1.5 mg’lik gün­lükbu­se­re­lin do­zu­na te­ka­bül eder. Sup­re­factPro İn­jec­ti­one ile 7 gün sü­rey­le, müm­kün ol­du­ğuka­dar eşit ara­lık­lar­la gün­de 3 kez SC ola­rak uy­gu­la­nır. Uy­gu­la­ma­nın8. gün­ün­de süp­res­yon te­da­vi­si­ne de­vam edil­me­si için Sup­re­fact Na­sal uy­gu­la­ma­sı­nage­çi­lir.Suprefact Nasal Sprey: Her bir bu­run de­li­ği­ne gün­de 3 kez ye­mek­ler­den ön­ceve 3 kez de ye­mek­ler­den son­ra bi­rer doz uy­gu­la­nır.

Suprefact adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki